Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej wystartował!

1 sierpnia 2010 Kordek

66 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, przygotowane i przeprowadzone przez Armię Krajową – organizację, którą można określić mianem „Ochotniczej Podziemnej Obrony Terytorialnej”, tworzonej i rozwijanej niestety w warunkach skrajnie niesprzyjających, przy dużych i nieodwracalnych stratach ludzi – gorących patriotów, z bardzo słabym uzbrojeniem i wyposażeniem. Mając w pamięci ten Zryw Narodowy, starając się dziedziczyć imponderabilia Armii Krajowej, a jednocześnie wyciągając wnioski z historii – tak abyśmy nigdy nie musieli się znaleźć w takiej sytuacji – właśnie 1 sierpnia 2010 r. postanowiliśmy uruchomić projekt ObronaNarodowa.PL – RUCH NA RZECZ OBRONY TERYTORIALNEJ, którego główną misją ma być prowadzenie kampanii uświadamiającej społeczeństwu polskiemu jaką ważną wartością jest zdolność do skutecznej obronny państwa i jakim ważnym i niezbędnym elementem jest ochotnicze wojsko – Obrona Terytorialna.

Obserwując proces tworzenia ochotniczego komponentu rezerwowego Wojska Polskiego, czyli Narodowych Sił Rezerwowych można zaobserwować jak duże jest pragnienie obywateli do zaangażowania się w wojsko obywatelskie. Jednakże projekt NSR nie jest w żadnym razie projektem wojska obywatelskiego – Obrony Terytorialnej lub jak chcieliby niektórzy Gwardii Narodowej.
Mając nadzieję, że uda nam się skupić wokół Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej wszystkich tych, którym idea wojska obywatelskiego zarówno gotowego do obrony Ojcowizny i Ojczyzny jak i gotowego do prowadzenia działań kryzysowych, zainteresujemy Obroną Terytorialną zarówno żołnierzy zawodowych i rezerwy, członków organizacji proobronnych i młodzieżowych, urzędników administracji państwowej i samorządowej, decydentów i polityków, jak i wszystkich przekonanych do tego przedsięwzięcia. A nieprzekonanych będziemy starali się przekonać – za pomocą merytorycznych argumentów i naszego forum.

Poprzez możliwości jakie daje portal internetowy, będziemy starali się przedstawić różne projekty organizacji Obrony Terytorialnej, będziemy zamieszczać artykuły związane z działaniem i funkcjonowaniem OT, gdzie szczególnie będzie interesowała nas rola terenu zurbanizowanego w działaniach OT, będziemy starali się poruszać problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego, chcemy przybliżyć też specyfikę organizacji proobronnych, których potencjał można byłoby wykorzystać przy tworzeniu wojska obywatelskiego. Chcemy także przybliżyć ośrodki naukowe i uczelnie zajmujące się kształceniem w kierunku bezpieczeństwa narodowego.

Pragniemy, aby następnym etapem działań Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej było zgromadzenie odpowiedniego potencjału np. skupienie środowisk i organizacji proobronnych, które będą w stanie skierować apel do Ministra Obrony Narodowej o powołanie Obrony Terytorialnej a następnie będą w stanie stworzyć i wprowadzić w życie akt prawny (ustawę) normujący zasady działania OT – np. Ustawę o Krajowym Systemie Obrony Terytorialnej. Gorąco wierzymy, iż ukoronowaniem naszych działań będzie decyzja o powołaniu / utworzeniu Obrony Terytorialnej.

Na koniec chcemy podkreślić, że nasza inicjatywa jest całkowicie niezależna od jakichkolwiek czynników politycznych i nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z żadną partią ani opcją polityczną – i nie mamy żadnych ambicji związanych z działaniami politycznymi. Prof. KUL. dr hab Romuald Szeremietiew, który zgodził się wesprzeć naszą inicjatywę, postrzegany jest przez nas nie jako polityk, ale jako wybitny ekspert, de facto jeden z twórców i gorący propagator Obrony Terytorialnej. Pragniemy zaprosić do współpracy właśnie takich ludzi bez względu jakie poglądy polityczne reprezentują. A polityków, szczególnie tych, którzy zajmują się kwestiami obronności państwa będziemy chcieli do idei Obrony Terytorialnej przekonać, tak aby koncepcję OT wdrożyli w życie.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego portalu: www.obronanarodowa.pl, zapoznania się z zawartością i do aktywnego uczestnictwa w naszych inicjatywach oraz wypowiadania swojego zdania na forum. Ruch na Rzecz OT – to ma sens!

Redakcja ObronaNarodowa.pl