Ćwiczenie „Kompania w obronie”

23 września 2010 Kordek

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (portal ObronaNarodowa.pl) we współpracy z Jednostką Strzelecką 0705 im. Bronisława Mroczkowskiego w Białobrzegach oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Białobrzegi oraz Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach w dniach 13 – 14 listopada 2010 roku organizuje ćwiczenie pod kryptonimem „Kompania w Obronie”. Ilość miejsc: 120. Koszt uczestnictwa: 30 zł – w tym nocleg, środki pozoracji, oraz wyżywienie. Szczegóły w rozszerzeniu.

Miejsce: Szkoła – Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach ul. Reymonta 13
Uwaga!: Istnieje możliwość przyjazdu już 12.11.2010 od godz. 17.00.
Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik
Kontakt: g.matyasik@obronanarodowa.pl, tel. 600 43 80 20

Zgłoszenia do dnia 01.11.2010 r. przyjmuje Dowódca kompanii na adres:
s.drosio@obronanarodowa.pl
Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci zaliczki w kwocie 20 zł na konto o numerze 45 1140 2004 0000 3602 4928 9259 (w treści wpłaty należy podać nazwiska osób, których pieniądze dotyczą) w przypadku wycofania się po 30.10.2010 zaliczka nie jest zwracana. Rozliczenie ćwiczenia będzie jawne i zostanie przekazane ustnie na apelu kończącym szkolenie, pisemna wersja rozliczenia będzie dostępna dla zainteresowanych.

ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i cześć praktyczno – szkoleniowa.

1. PRZEBIEG SZKOLENIA.
ćwiczenie rozpocznie się od zajęć teoretycznych – najpierw ogólnym wykładem dla wszystkich uczestników, potem wykładami prowadzonymi przez dowódców plutonów. Następnie uczestnicy szkolenia przejdą w rejon ćwiczeń, gdzie będą realizowane zagadnienia związane z działaniem pojedynczego strzelca podczas obrony a następnie zgrywanie prowadzenia obrony na szczeblu drużyny i plutonu oraz zagadnienia związane z realizacją zabezpieczenia bojowego.

Po zakończonych ćwiczeniach zgrywających uczestnicy szkolenia udają się w rejon zakwaterowania, gdzie po parogodzinnym odpoczynku zostaje przeprowadzony alarm bojowy i wyjście w rejon ześrodkowania, gdzie zostanie postawiony rozkaz bojowy do obrony. Następnie pododdziały przygotowują się do obrony a grupa pozorująca przeciwnika /OPFOR/ do przeprawy. Cześć główna ćwiczenia to symulacja za pomocą środków pozoracji Ogniowego Przygotowania Ataku, desantowanie się grupy OPFOR na drugi brzeg Pilicy i rozpoczęcia natarcia, przejście kompanii do prowadzenie głównej walki obronnej przez pododdziały, elementem której będzie zmiana punktów/stanowisk na zapasowe, gdzie natarcie przeciwnika zostanie ostatecznie zatrzymane. Po zakończonym ćwiczeniu nastąpi przemarsz pod Urząd Miasta i Gminy i gdzie odbędzie się podsumowanie
i omówienie szkolenia. Przy okazji będzie Burmistrz i przedstawiciele władz miasta Białobrzegi – wspierający organizację ćwiczenia.

7. WYPOSAŻNIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ćWICZENIA.
Na czas ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– strój sportowy – dres i obuwie sportowe,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– ubezpieczenie indywidualne NW.

8. Rozkład zajęć.

Możliwość przyjazdu już 12 Listopada. Zakwaterowanie od godz.17.00

Dzień 13.11.2010

08.00 – przyjazd uczestników
8.30 – przygotowanie do apelu
08.40 – uroczysty apel otwierający szkolenie
09. 00 – rozpoczęcie zajęć szkoleniowych

09.00 – 09.45.
1.2 Ogóle zasady prowadzenia obrony przez
pododdziały Wojsk Lądowych
– prowadzący G. Matyasik

10.00 – 10.45
1.3 Zadania i zasady działania pl lp w obronie
– prowadzący dowódcy plutonów

11.00 -11.45
1.3 Zadania i zasady działania dr lp w obronie
– prowadzący dowódcy drużyn

11.45 – 13.00 Przygotowanie do ćwiczeń taktycznych i przemieszczenie się w miejsce ćwiczenia

13.00 – 15.00
2.1 Działanie pojedynczego żołnierza w obronie
– prowadzący dowódcy drużyn oraz plutonów

15.00 – 16.00
2.2 Realizacja zabezpieczenia bojowego podczas prowadzenia obrony
– prowadzący dowódcy plutonów

16.00 – 20.00
2.3 Zgrywanie na szczeblu drużyn i plutonów
– prowadzący dowódcy drużyn i plutonów

21.00- KOLACJA

21.45 -Apel wieczorny.
21.50 -Przygotowania do capstrzyku.
22.00 – 03.00. Capstrzyk.

Dzień 14.11. 2010
03.00 – Postawienie Zarządzenia przygotowawczego.
03.30 – 04.00 – Przygotowanie do ćwiczeń taktycznych i przemieszczenie się w miejsce ćwiczenia, zajęcie rejonu ześrodkowania
04.00 – Postawienie rozkazu bojowego do obrony, zajęcie punktów oporu,
05.00- 08.00 – Przygotowanie do obrony
08.00 – 10.00 – Prowadzenie działań obronnych.
10.00 – 10.30 -omówienie i zakończenie ćwiczenia.

11.45 -12.00 – apel kończący zgrupowanie.