Zebranie założycielskie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej

23 października 2010 Kordek

zebraniezalozycielskie.jpgW dniu 12 listopada 2010 roku o godz. 17.00 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w sali plenarnej Urzędu Miejskiego w Białobrzegach rozpoczęło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia „ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”. Na spotkanie przybyli goście specjalni w osobach: Pana Ministra Romualda Szeremietiewa, Pana płk rez. prof. AON Józefa Marczaka, Pana płk dr Krzysztofa Gąsiorka.

Gości w imieniu gospodarza spotkania przywitał Sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi p. Mirosław Siurnik. Następnie prowadzący zebranie por. rez. Grzegorz Matyasik zaprezentował cele i zamierzenia Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej, dalej głos zabrali goście specjalni – Minister Szeremitiew, prof. Marczak i dr Gąsiorek. Goście specjalni podpisali także listę członków – założycieli stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, wśród członków założycieli znaleźli się członkowie 3 największych organizacji strzeleckich oraz grup proobronnych (Milsim). W dalszej części spotkania wybrano władze Stowarzyszenia i zatwierdzono Statut.

Na członków Zarządu wybrano:

Grzegorza Matyasika
Konrada Wachowicza
Cezarego Zwierzchowskiego
Grzegorza Tarnawskiego
Stanisława Drosio

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

Jakuba Dorosza
Wojciecha Kulczyckiego
Dawida Kachniarza

Po obradach rozpoczęły się przygotowania do ćwiczenia taktycznego „Kompania w obronie” organizowanego przez Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, które formalnie zaczynało się 13.11.2010 r. także w Białobrzegach.

1.jpg

2.jpg

3.jpg