Powołanie Stowarzyszenia Ruch na Rzecz OT już w tym tygodniu!

23 listopada 2010 Kordek

W najbliższy piątek, w dniu 12 listopada 2010 roku, o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego w Białobrzegach (Pl. Zygmunta Starego 9) odbędzie się zebranie założycielskie stowarzyszenia Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Wszystkich tych, którzy są zainteresowani działalnością ruchu oraz którzy chcą się włączyć aktywnie w tą idee serdecznie zapraszamy. W rozszerzeniu prezentujemy listę gości specjalnych – wybitnych specjalistów w zakresie OT, którzy zaszczycą zebranie założycielskie swoją obecnością. Ponadto w rozszerzeniu znajduje się szczegółowy plan zebrania.

Goście Specjalni, którzy potwierdzili obecność na zebraniu założycielskim stowarzyszenia Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej:

– minister prof. Romulad Szeremitiew (KUL)
– prof. Józef Marczak (AON)
– płk Ryszard Jakubczak (AON)
– płk Krzysztof Gąsiorek (AON)

Plan zebrania założycielskiego

17.00 – 17.05: rozpoczęcie, powitanie gości, uczestników – prowadzący: G. Matyasik, G. Tarnawski
17.05 – 17.10: wystąpienie Burmistrza Białobrzegów p. Wiesława Banachowicza
17.10 – 17.20: krótka prezentacja dt. koncepcji ON.pl – geneza powstania, cele, plany na przyszłość. – prowadzący: G. Matyasik, G. Tarnawski
17.20 – 18.00: wystąpienia gości specjalnych
18.00 – 18.20: wybór Komitetu Założycielskiego, prowadzącego zebranie, zebranie podpisów
18.20 – 19.20: przedstawienie projektu statutu – prowadzący: S. Drosio
19.20 – 19.30: przerwa
19.30 – 20.00: dyskusja nad poprawkami do statutu, głosowanie statutu – prowadzący: S. Drosio
20.00 – 21.00: wybór władz stowarzyszenia – prowadzący: S. Drosio

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!