Udział Redakcji w III Zjeździe Geopolityków Polskich

23 listopada 2010 Kordek

III_zjazd_GP.jpg W dniach 21 – 22 października 2010 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej odbył się III Zjazd Geopolityków Polskich. Kierownikiem Konferencji był p. prof. dr hab. Tadeusz Marczak. W Zjeździe brali udział przedstawiciele Redakcji portalu ObronaNarodowa.pl – Leszek Sykulski i Grzegorz Matyasik. Więcej informacji w rozszerzeniu.

Referaty wygłosiło 35 osób – kadra naukowa największych polskich ośrodków naukowych. Ogółem liczba uczestników wyniosła ok. 80.

L. Sykulski w czasie przeznaczonym na komunikaty zaprezentował idee i cele Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz przedstawił zebranym Redaktora Naczelnego portalu ObronaNarodowa.pl i zaprosił na nieformalne spotkanie zaraz po I dniu konferencji.

Zainteresowanie koncepcją OT było spore, Redaktor Naczelny do późnych godzin wieczornych odpowiadał na pytania i przybliżał zainteresowanym uczestnikom Zjazdu koncepcję Ruchu Na Rzecz OT.