Kursy Piechoty + Zebranie Zarządu

23 lipca 2011 Kordek

kp2011zz.jpgW listopadzie 2011 roku Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej we współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalnych oraz Jednostkami Strzeleckimi JS 4008 Łódź i JS 3053 Nysa zorganizowały dwie edycje Kursu Piechoty. Ponadto w tym miesiącu odbyło sią zebranie Zarządu Stowarzyszenia.

W dniach 19 – 20 listopada 2011 r. w Łodzi odbyła sią kolejna edycja szkolenia podstawowego z zakresu działań drużyny piechoty – Kurs Piechoty – zorganizowana przez JS 4008 ŁódŁº ZS „Strzelec” OSW, a uczestniczyli w nim instruktorzy OSS Siedlce. W szkoleniu wziąło udział 25 osób. W trakcie kursu przetestowano nowe elementy, które zostaną wdrożone od edycji 2012 (nowe i zmodyfikowane zasady walki, nowy model ćwiczenia aplikacyjnego).

Natomiast w dniach 26 – 27 listopada 2011 r. w Nysie w oparciu o JS 3035 ZS „Strzelec” OSW (zabezpieczenie logistyczne), JS 2023 Wodzisław Łąl. SR Team oraz ObronaNarodowa.pl (zabezpieczenie szkoleniowe) przy pomocy Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (szczególne podziąkowania dla dr G. Kwaśniaka z IB WSZ) przeprowadziły Kurs Piechoty, na którym także testowano elementy do nowej edycji KP w 2012 r. W szkoleniu wziąło udział 27 uczestników.

Wiącej informacji na temat Kursów Piechoty znajdzie sią w artykule, który powinien zostać w przeciągu dwóch tygodni zamieszczony na portalu ObronaNarodowa.pl.

Wieczorem w dniu 26 listopada odbyło sią posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, gdzie miądzy innymi zatwierdzono plan przedsiąwziąć na rok 2012 organizowanych lub objątych patronatem / współpracą przez Stowarzyszenie. Zarząd przyjął także nowych członków w poczet Stowarzyszenia nadając im statusy członkostwa zwyczajnego.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg