Nowy dział „Szkolenia”

23 lipca 2011 Kordek

zrzut.jpgW dniu dzisiejszym obecny dział „Szkolnictwo”, w którym znajdował się wykaz uczelni wyższych kształcących na kierunkach bezpieczeństwo narodowe został zastąpiony działem „Szkolenia”, w którym na bieżąco oraz z odpowiednim wyprzedzeniem będą zamieszczane szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Link do działu znajduje się w nagłówku strony oraz można do niego trafić bezpośrednio TĘDY. Zapraszamy!