Ośrodek Szkolenia Wojskowego LA (foto)

23 lipca 2011 Kordek

oswla.jpgChcąc promować wśród społeczeństwa praktyczne umiejętności działania na rzecz obronności państwa oraz kultywować przedwojenną tradycję przysposobienia obronnego studentów, Stowarzyszenie Studenckie Legia Akademicka KUL powołuje do życia Ośrodek Szkolenia Wojskowego Legii Akademickiej. Więcej informacji oraz kilka zdjęć w rozszerzeniu.

Misją ośrodka jest wojskowe przeszkolenie młodzieży akademickiej, klas szkół średnich o profilu mundurowym, stowarzyszeń proobronnych oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę o treści nauczane w OSWLA. Gwarantem wysokiego poziomu szkolenia są doświadczeni instruktorzy, studenci – żołnierze Legii Akademickiej KUL, którzy swoją wiedzę nabyli poprzez szereg szkoleń w jednostkach Wojska Polskiego na terenie całego kraju. Bazę dydaktyczną ośrodka stanowią obiekty koszarowe Legii Akademickiej KUL udostępniane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jak i sprzęt wojskowy posiadany przez Stowarzyszenie.

Ośrodek zaprasza do uczestnictwa w następujących cyklach szkoleniowych:
– Broniznastwo (prezentacja budowy i działania bojowej broni palnej i nauka obsługi KBK AKM 47, strzelanie z KBK AKM 47 na laserowym trenażerze strzeleckim),
– Łączność i Nawigacja (praktyczna nauka obsługi radiotelefonów, radiostacji wojskowych, odbiorników GPS, systemów nawigacyjnych),
– Ochrona Przeciwchemiczna (obsługiwanie indywidualnego sprzętu ochronnego, IZOPS oraz urządzeń wykrywania skażenia),
– Materiały Wybuchowe (nauka minowania i rozbrajania ładunków wybuchowych),
– Samoobrona (zabór broni, wyjście z szantaży, obezwładnienie przeciwnika),
– Alpinistyka (techniki linowe i obsługa sprzętu alpinistycznego),
– Taktyka (taktyka zielona, czarna oraz niebieska),
– Ratownictwo Medyczne (nauka obsługi sprzętu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz ewakuacji poszkodowanego w sytuacji zagrożenia),
– Musztra (nauka musztry wg. Regulaminu Musztry WP),
– Sprawnościówka (nauka pokonywania przeszkód terenowych w oporządzeniu bojowym).

Grupy zainteresowane szkoleniem z możliwością doboru poszczególnych cyklów szkoleniowych prosimy o telefoniczny kontakt z Komendantem Ośrodka:

przewodniczący LA KUL sierż. LA Damian DUDA
tel. 721 706 839
legiaakademicka@gmail.com
www.lakul.dbv.pl
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg