Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zarejestrowane!

23 lipca 2011 Kordek

krs_news.jpgDnia 30 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej do rejestru
stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000394881. Tym samym ObronaNarodowa.pl uzyskała osobowość prawną i może prowadzić działalność Statutową na terenie całego kraju. Niebawem (do końca września) zostaną zamieszczone na portalu formularze zgłoszeniowe i zasady przyjmowania osób chętnych do działalności Stowarzyszenia.

krs.jpg