Kompania w Natarciu – zapisy ruszyły!

2 października 2011 Kordek

kwn.jpgStowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej we współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalnych organizuje w dniach 22 – 23 października 2011 roku ćwiczenie Kompania w Natarciu. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do dnia 16 października 2011 r. Ilość miejsc: 100. Koszt uczestnictwa: 30 zł. Szczegóły w rozszerzeniu.

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach (ul. Szkolna 2, 05 – 320 Mrozy)
Uwaga!: Istnieje możliwość przyjazdu już 21.10.2011 od godz. 20.00.
Kierownik ćwiczenia: Marek Mroszczyk (szkolenia@strzelec.net.pl, tel. 509 130 744)
Z-ca Kierownika ćwiczenia: Grzegorz Matyasik (g.matyasik@obronanarodowa.pl, tel. 600 43 80 20)
Ilość miejsc: 100
Koszt: 30 zł – w ramach tego nocleg środki pozoracji, materiały pomocnicze, transport na miejsce ćwiczenia.

Zgłoszenia do dnia 16.10.2011 r. przyjmuje organizator na adres:
cwiczenie@obronanarodowa.pl
W zgłoszeniu proszę podać:
– imię i nazwisko
– rok urodzenia
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki)

Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci wpłaty w kwocie 30 zł na konto o numerze 05 1090 1753 0000 0001 1060 9297 (w treści wpłaty należy podać nazwiska osób, których pieniądze dotyczą) w przypadku wycofania się po 16.10.2010 wpłata nie jest zwracana. Rozliczenie ćwiczenia będzie jawne i zostanie przekazane ustnie na apelu kończącym szkolenie, pisemna wersja rozliczenia będzie dostępna dla zainteresowanych.

ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i cześć praktyczno – szkoleniowa.

PRZEBIEG SZKOLENIA

ćwiczenie rozpocznie się od apelu, na którym omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia przejdą w rejon ćwiczeń, gdzie będą realizowane zagadnienia związane z Kursem Piechoty (repetytorium) podczas ataku, a następnie zgrywanie prowadzenia natarcia na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii oraz zagadnienia związane z realizacją zabezpieczenia bojowego.

Po zakończonych ćwiczeniach zgrywających uczestnicy szkolenia udają się w rejon zakwaterowania, gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne. Po kilkugodzinnym odpoczynku zostaje przeprowadzony alarm bojowy i wyjście w rejon ześrodkowania, gdzie zostanie postawiony rozkaz bojowy do ataku. Następnie pododdziały przygotowują się do natarcia, a grupa OPFOR do obrony punktu oporu. Cześć główna ćwiczenia to symulacja za pomocą środków pozoracji Ogniowego Przygotowania Ataku, przejście kompanii do natarcia, atak na pierwszy obiekt natarcia, atak na drugi obiekt natarcia i przejście do pościgu.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA.

Na czas ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– strój sportowy – dres i obuwie sportowe,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne / gogle – obowiązkowo
– ochronniki uszu
– ubezpieczenie indywidualne NW.

Wykonał:
Grzegorz Matyasik