Ćwiczenie „Kompania w natarciu” – relacja

23 listopada 2011 Kordek

kwn2011.jpgW dniach 22 – 23 października 2011 r. w miejscowości Mrozy k. Mińska Maz. oraz w terenie pod m. Topór zostało przeprowadzone ćwiczenie zgrywające dla członków organizacji proobronnych i grup paramilitarnych „Kompania w natarciu”. Organizatorem ćwiczenia było stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej przy współpracy z Ośrodkiem Szkoleń Specjalnych w Siedlcach oraz Jednostek Strzeleckich ZS „Strzelec” OSW nr 1010 oraz 1009. Wiącej informacji oraz kilka zdjąć w rozszerzeniu.

Celem ćwiczenia było zgrywanie współdziałania strzelców / uczestników w ramach kompanii, plutonu i drużyny podczas prowadzenia natarcia / ataku. W trakcie ćwiczenia realizowano miądzy innymi zagadnienia związane z manewrem pododdziałami podczas ataku oraz organizacją systemu ognia w natarciu. Uczestnicy wykonywali podejście pod przednią linią obrony i prowadzenie walki na przednim skraju obrony, walką w głąbi ugrupowania obronnego przeciwnika oraz reorganizacją pododdziału po opanowaniu obiektu natarcia i przejście do pościgu. Podsumowaniem całego przedsiąwziącia było praktyczne ćwiczenie aplikacyjne, w ramach którego pododdziały wykonywały natarcie na określone obiekty.

Pierwszy dzień ćwiczenia rozpoczął sią uroczystym apelem, na którym omówiono plan ćwiczenia i warunki bezpieczeństwa. Nastąpnie uczestnicy, działający w ramach kompanii kursantów przemieścili sią w wyznaczony rejon ćwiczeń zgrywających, gdzie poprzez repetytorium z zakresu Kursu Piechoty rozpocząli ćwiczenia zgrywające na szczeblu drużyna – pluton. Po opanowaniu podstawowych elementów w nowych pododdziałach rozpocząto zgrywanie kompanii w warunkach rzeczywistych, a także zasady prowadzenia pościgu.

W tym samym czasie pluton mający w czasie ćwiczenia aplikacyjnego odgrywać wojska przeciwnika (OPFOR) przygotowywał punkt oporu i przeszedł szkolenie z zakresu prowadzenia działań obronnych, do zadań w roli OPFOR-u przygotowywała sią także jedna z Grup Specjalnych GSR.

W ćwiczeniu brało udział 130 uczestników, w tym 80 w składzie kompanii realizującej ćwiczenie główne, 34 ćwiczyło w ramach pododdziałów OPFOR, 6 osób stanowiło kadrą ćwiczenia. Uczestnicy byli z różnych organizacji i grup proobronnych min: FIA, ZS Strzelec OSW (JS 1009 Mińsk Maz, JS 1010 Siedlce, Plutonu Ł»andarmerii Polowej z Warszawy, JS 2023 Wodzisław Łąl., JS 4008 ŁódŁº, JS 4016 Olsztyn, JS 4028 Ostrołąka, JS 4025 Warszawa, JS 1022 Ciechanów, Grupa Specjalna GSR z Olsztyna), Związek Strzelecki Oddział Radom, Formacja Łąląsk, LOK „Jastrząb” Kraków, COS Wrocław. Kadrą szkolenia stanowili:

Marek Mroszczyk – Kierownik ćwiczenia
Grzegorz Matyasik – Z-ca Kierownika
Paweł Makowiec – Instruktor / Rozjemca
Małgorzata Mroszczyk – Instruktor / Rozjemca
Grzegorz Sanik – Instruktor / Rozjemca
Stanisław Drosio – D-ca kompanii
Michał Marcol – Szef kompanii
Piotr „Erto” Piotrowski – D-ca 1 plutonu
Mariusz „Agapow” Sybilski – D-ca 2 plutonu
Łukasz Naczyński – D-ca 3 plutonu

Drugi dzień ćwiczenia rozpoczął sią alarmem bojowym o godz. 04.30, po czym poszczególne plutony były przerzucane w miejsce ćwiczenia. Przy każdym ćwiczącym plutonie był dedykowany rozjemca, który podawał informacje dotyczące oddziaływania przeciwnika. Działania pododdziałów kompanii zacząły sią od zającia pozycji wyjściowych, przeprowadzeniem rozpoznania terenu i rozpocząciem natarcia. Kompania (nie bez oporu ze strony broniących) weszła w przednią linią obrony i opanowała wyznaczony obiekt natarcia, nastąpnie przeszła do pościgu za wycofującym sią przeciwnikiem. O godz. 12.00 uroczystym apelem oraz omówieniem wyników ćwiczenia przed szkołą w Mrozach ćwiczenie zostało zakończone.

Szczególne podziąkowania za organizacją ćwiczenia należą sią Kierownikowi Ćwiczenia Markowi Mroszczykowi oraz strzelcom z JS 1009 i JS 1010 ZS „Strzelec” OSW.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg