Instruktor i szkoleniowiec organizacji proobronnych współautorem skryptu dla podchorążych

23 stycznia 2012 Kordek

okladka-poradnik-wwm.jpg Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, że na początku tego roku Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu opublikowało „Poradnik do walki w mieście. Pluton, drużyna”, którego współautorem jest dr Paweł Makowiec – młodszy inspektor ZS „Strzelec” OSW, instruktor Ośrodka Szkolenia Specjalnego w Siedlcach, instruktor i współpracownik Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Pan dr P. Makowiec współtworzył skrypt razem z oficerami – wykładowcami WSO WL: mjr. Marcinem Bielewiczem, ppłk. Czesławem Dąbrowskim oraz płk. Markiem Kulczyckim, jako jedyny „cywil” – osoba nie bądąca nigdy w służbie wojskowej. Jednak dorobek naukowy dr Makowca – m.in. praca doktorska „Polska szkoła walki w mieście 1941 – 44. Doktryna bitwy miejskiej w planach powstańczych, szkoleniu i działaniach Okrągu Warszawa AK”, artykuły publikowane w MMS „Komandos”, tj. m.in: . Zdobyć gniazdo wroga! Taktyka walki o budynki w Powstaniu Warszawskim 1944 r., MMS Komandos, nr 7-8, Kraków 2008, Walka z bronią pancerną w Powstaniu Warszawskim 1944 r., MMS Komandos, nr 6, Kraków 2008, – oraz doświadczenie zdobyte podczas organizacji i prowadzenia szkoleń takich jak: szkolenia w działaniach w terenie zurbanizowanym „Fabryka” (6 edycji 2002 – 2005), szkolenia w działaniach piechoty w terenie zurbanizowanym „Kurs Walki w Mieście” (kierownik szkolenia, instruktor piąciu edycji 2007 – 2011), szkolenia ogniowego sytuacyjne i walki w pomieszczeniach, predestynowały dr Makowca jako eksperta w zakresie działań taktycznych w terenie zurbanizowanym. Ten fakt zostało zauważony i doceniony przez kadrą dydaktyczną WSO WL, w efekcie czego dr P. Makowiec rozpoczął współpracą z tą uczelnią w zakresie publikacji szkoleniowych dotyczących działania w terenie zurbanizowanym związanych z programem badawczym „Szkolenie pododdziałów wojsk zmechanizowanych w aspekcie realizacji zadań w terenie zurbanizowanym” ID/86, w wyniku czego został opublikowany „Poradnik do walki w mieście. Pluton, drużyna”. Efektem tej współpracy były również artykuły w Zeszytach Naukowych WSO: Zasadzka w terenie zabudowanym. Studium taktyczne, Zeszyty Naukowe WSOWL im. gen. T. Kościuszki, nr 1, Wrocław 2010 oraz Opanowanie punktów kluczowych w walce w terenie zurbanizowanym. An Nasiriyah 2003 – studium przypadku taktycznego, Zeszyty Naukowe WSOWL im. gen. T. Kościuszki, nr 3,Wrocław 2011.

Dr P. Makowiec swoją pracą pokazał, że aby zostać ekspertem w dziedzinie wojskowości nie trzeba być równocześnie zawodowym żołnierzem. Otworzył furtką dla szerszej współpracy pomiądzy wojskiem a organizacjami proobronnymi, z której z pożytkiem i wyniesieniem nowych doświadczeń mogą korzystać także Siły Zbrojne RP. Ciekawostką jest sam tytuł skryptu nawiązujący do Kursu Walki w Mieście, a nie do obowiązującej nomenklatury, która określa działania taktyczne w mieście mianem działań w terenie zurbanizowanym.

Autorowi serdecznie gratulujemy, a zainteresowanych poznaniem w praktyce zasad działań walki w mieście zapraszamy na VI edycją KWM, która w tym roku odbądzie sią w dniach 24 – 25 marca 2012 w Łodzi oraz 19 – 20 maja 2012 w Piątku k. Łodzi.

Opracował: GM