NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych

23 stycznia 2012 Kordek

NSR-na-rozdrozu.jpgStowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej chcąc włączyć sią aktywnie w prace nad kierunkiem zmian funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych pragnie zaprezentować opracowanie pt. „NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych” zawierające wariant rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania NSR. Ł»ywimy nadzieją, że głos przedstawicieli proobronnych organizacji pozarządowych (w pracach nad opracowaniem brali udział min. przedstawiciele Instytutu Geopolityki i Legii Akademickiej) pozwoli na nieco szersze spojrzenie na problematyką budowy aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych RP.

Do głównego dokumentu dołączonych zostało 5 załączników, a w załączniku nr 1 w postaci prezentacji została skomasowana cała zawartość głównego opracowania, co umożliwia w bardzo krótkim czasie zapoznanie sią z najważniejszymi tezami naszego projektu.

Zapraszamy do zapoznania sią z dokumentem.

Główny dokument

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5