Naszywka Lekkiej Piechoty

23 lutego 2012 Kordek

naszywka_piechoty.jpgZarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w porozumieniu z organizatorami i twórcami (z Ośrodka Szkoleń Specjalnych w Siedlcach) wspólnie realizowanych szkoleń – Kurs Piechoty, Kurs Rozpoznania (Rozpoznania Ogólnowojskowego), Kurs Walki w Mieście chcąc wyróżnić uczestników, którzy zaliczyli wszystkie trzy Kursy ustanawia „naszywką lekkiej piechoty”. Szczegóły w rozszerzeniu.

Symbolika:
Naszywka przedstawia dwa skrzyżowane karabiny Mauser wz. 98 z osadzonymi bagnetami, które są wpisane w prostokąt o wymiarach 6,5 na 4 cm, nawiązując do znaku taktycznego piechoty.

Sposób noszenia:
Bezpośrednio nad górną krawędzią lewej kieszeni munduru.

Warunki nadania:
Naszywka nadawana jest przez władze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl na wniosek Zespołu Potwierdzającego złożonego z organizatorów szkoleń:
– p. dr Pawła Makowca,
– p. Marka Mroszczyka,
– p. Pawła Supińskiego,
– p. Stanisława Drosia,
– p. Grzegorza Matyasika
za zaliczenie etapów szkolenia piechoty: Kursu Piechoty, Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego (Kursu Rozpoznawczego) oraz Kursu Walki w Mieście realizowanych od roku 2003 r.

Osoby spełniające wymagania bez wzglądu na przynależność organizacyjną przesyłają swój akces do naszywki na adres: stowarzyszenie@obronanarodowa.pl podając w zgłoszeniu: imią i nazwisko, datą i miejsce urodzenia, jednostką organizacyjną oraz daty i miejsca ukończenia KP, KRO (KR), KWM.

W ciągu 30 dni od zgłoszenia Zespół Potwierdzający przesyła potwierdzenie nadania naszywki wraz z uchwała Zarządu ON.PL. Naszywki bądą posiadały swoją wirtualną numeracją, która bądzie do wiadomości przekazywana osobom uprawnionym do ich otrzymywania. Koszt naszywki to 8,00 zł., a w przypadku odbierania pocztą plus koszty przesyłki pocztowej. Zgłoszenia bądą przyjmowane od dnia 12.02.2012 r.