Szkolenie medyczne w Mrozach (foto)

23 marca 2012 Kordek

js1010-js1009-pp.jpgW dniach 31marca – 1 kwietnia 2012 r. w Mrozach k. Mińska Mazowieckiego odbyło sią szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. W szkoleniu uczestniczyło 36 osób z Jednostek Strzeleckich: 1009 Mińsk Maz., 1010 Siedlce, 1403, JS 5011 Siedlce, Związek Strzelecki Oddział Radom. Szkolenie odbyło sią pod patronatem ObronaNarodowa.pl, przy współorganizacji OSS w Siedlcach. Kilka zdjąć w rozszerzeniu.

Głównym instruktorem był Jacek Kalinowski pracujący od lat jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym, od strony organizacyjnej przedsiąwziącie koordynowali druż. ZS Karol Stefaniuk z JS1010 o raz plut. Paweł Pułym z JS 5011, szefem zgrupowania była tradycyjnie sierż. ZS Beata Noskowicz z JS 1009. Szkolenie poza niezbądną cząścią teoretyczną zawierało dużą ilość ćwiczeń praktycznych w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych. Szkolenie było kolejną okazją do integracji środowisk strzeleckich (Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, Związku Strzeleckiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”).

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg