Relacja z Konferencji „Nowoczesna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i wybranych państw NATO w XXI w.”

23 maja 2012 Kordek

konferencja-aon.jpgDnia 16 maja 2012 r. w w Aulii im. gen. broni Józefa Kuropieski w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Rembertowie odbyła się konferencja naukowa „Nowoczesna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i wybranych państw NATO w XXI w.” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizację Społeczno – Wychowawczą oraz Legię Akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością tacy goście jak Minister Romuald Szeremietiew, gen. January Komański, prof. Józef Marczak, prof. Ryszard Jakubczak, prof. Jacek Pawłowski, dr Wojciech Gilewski, kombatanci ze środowiska batalionu AK „Parasol” dr Maria Wiśniewska i Prezes Środowiska batalionu „Parasol” Jacek Tomaszewski, Komendanci organizacji strzeleckich: mł. insp. ZS Roman Burek – Związek Strzelecki, bryg. ZS Krzysztof Wojewódzki – Związek Strzelecki „Strzelec”, Komendanta ZS „Strzelec” OSW reprezentował Szef Sztabu KG ZS „S” OSW mł. insp. ZS Marcin Waszczuk.

Opiekun merytoryczny konferencji dr Krzysztof Gąsiorek z AON przywitał gości, po czym konferencja rozpoczęła się od wykładu wprowadzającego prof. AON Józefa Marczaka przybliżającego uczestnikom koncepcje Obrony Terytorialnej w strategii obrony Polski. Następnie głos zabrał dr Wojciech Gilewski przybliżając swoje doświadczenia z wojskami terytorialnymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zbigniew Kowalski z Koła Naukowego SBN AON zreferował przykłady funkcjonowania formacji terytorialnych w państwach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Anna Siarkowska reprezentująca Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej przybliżyła obecnym problematykę działania Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, Grzegorz Biliński z JS 1313 ZS „Strzelec” OSW wygłosił bardzo ciekawy referat o działalności duńskiej Obrony Terytorialnej w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Minister Romuald Szeremietiew w swoim wystąpieniu zastanawiał się nad koncepcją powszechnych działań asymetrycznych w obronie państwa, Generał January Komański przybliżył zebranym wnioski z działania Obrony Terytorialnej w okresie kiedy był Szefem Zarządu OT w Sztabie Generalnym WP. Marcin Kozak z Legii Akademickiej KUL zapoznał uczestników z historią działania oraz bieżącą działalnością Legii Akademickiej. Przedstawiciel Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – dr Paweł Makowiec przedstawił uczestnikom nieznane fakty działań batalionu AK „Parasol” oraz wnioski z tej działalności dla formacji terytorialnej. Głos zabrał bezpośredni uczestnik działań batalionu „Parasol” Jacek Tomaszewski dzieląc się z obecnymi swoimi wspomnieniami. Prof. Ryszard Jakubczak w swojej prezentacji zwrócił uwagę na rolę Obrony Terytorialnej w ochronie i obronie infrastruktury krytycznej państwa. Szef Sztabu KG ZS „Strzelec” OSW zapoznał uczestników z bieżącą działalnością „Strzelca” oraz koncepcją wykorzystania potencjału „Strzelca” w strukturach Obrony Terytorialnej. Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej Grzegorz Matyasik przybliżył zebranym koncepcję projektu przekształcenia NSR-u w komponent terytorialny. Wiceprezes Koła Naukowego SBN AON Marek Klasa mówił w swoim wystąpieniu o zadaniach pododdziałów Obrony Terytorialnej w zabezpieczeniu zobowiązań sojuszniczych (HNS – obowiązki państwa – gospodarza). Dariusz Wójcik z Koła Naukowego SBN AON przedstawił problematykę możliwości wsparcia sojuszniczego dla Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym oraz wnioski z tego płynące dla tworzenia koncepcji Obrony Terytorialnej. Całość merytorycznie podsumował i zamknął konferencję dr Krzysztof Gąsiorek.

Panele były moderowane przez przedstawicieli Koła Naukowego SBN AON: Dariusza Wójcika, Irminę Denysiuk, Zbigniewa Kowalskiego oraz przez przedstawiciela Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Stanisława Drosia, który też w bardzo krótkiej prezentacji przedstawił historyczne godło pododdziałów Obrony Narodowej oraz propozycję nowego godła dla przyszłej Obrony Terytorialnej. W przerwach pomiędzy panelami uczestnicy konferencji mogli udać się do baru kawowego z pysznym ciastem oraz zapoznać się z bronią palną wystawioną przez Waldemara Kosiorka z OSS Siedlce oraz zapoznać się ze sprzętem i specyfiką działalności grupy proobronnej ODS Wrocław.

Od strony organizacyjnej konferencję zabezpieczali strzelcy z JS 1313 AON, a szczególne wyrazy uznania za organizację i zabezpieczenie należy skierować do panów Marka Klasy, Dariusza Wójcika, Zbigniewa Kowalskiego i Mateusza Ducha.

W ciągu całego dnia konferencję odwiedziło ponad 80 osób.

Materiały pokonferencyjne niebawem zostaną opublikowane między innymi na portalu ObronaNarodowa.pl.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg