Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – Nysa 2012

23 lipca 2012 Kordek

kro2012.jpgW dniach 21 – 22 kwietnia 2012 r. w Nysie odbyła się już czwarta z kolei edycja Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego organizowanego tym razem przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, w oparciu o JS 3035 Nysa ZS „Strzelec” OSW (zabezpieczenie logistyczne), SR „Team” (instruktorzy) JS 2023 Wodzisław Śl. (instruktorzy i grupa OPFOR) i przy pomocy Instytutu Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (szczególne podziękowania dla dr G. Kwaśniaka z IB PWSZ).

Szkolenie rozpoczęło się apelem o godzinie 9.00 pod halą sportową na ul. Otmuchowskiej, a następnie kursanci przemaszerowali na pas taktyczny na poligonie, gdzie zostali podzieleni na 5 grup przydzielonych do podpunktów nauczania, na których były realizowane następujące zagadnienia:
1. Zasady orientacji topograficznej
2. Zasady wykonywania szkiców terenu
3. Organizacja drużyny oraz wyposażenie i przygotowanie osobiste żołnierzy realizujących zadania rozpoznawcze
4. Zasady prowadzenia patrolu rozpoznawczego
5. Posterunek Obserwacyjny – umiejscowienie, budowa i zasada działania.

Podczas zajęć na podpunktach nauczania Kurs wizytowała Burmistrz Nysy Pani Jolanta Barska, która po przyjęciu meldunku od Kierownika Ćwiczenia obeszła wszystkie podpunkty nauczania z zainteresowaniem obserwując szkolenie oraz rozmawiając z uczestnikami. Pani Burmistrz i Urzędowi Miejskiemu w Nysie dziękujemy za udostępnienie terenu byłego poligonu.

W przerwie zajęć została dostarczona gorąca grochówka, która znacznie wzmocniła morale oraz zdolność bojową uczestników szkolenia. Po zajęciach na podpunktach nauczania Kurs przemieścił się na krótką przerwę w rejon zakwaterowania, a następnie na zajęcia teoretyczne, na których kursanci zostali zapoznani m.in. ze strukturą, uzbrojeniem i wyposażeniem armii państw obcych oraz zasadami prowadzenia i planowania działań rozpoznawczych. Po zajęciach teoretycznych nastąpiła ponowna reorganizacja i przygotowanie do ćwiczenia aplikacyjnego realizowanego w dwóch grupach – podstawowej i zaawansowanej. Zadaniem grupy podstawowej było rozwinięcie posterunków obserwacyjnych i prowadzenie obserwacji w wyznaczonych sektorach. Grupa zaawansowana musiała rozpoznać punkt kontrolny przeciwnika i przeprowadzić napad. Dla obydwu grup przeciwnika podgrywali strzelcy z JS 2023 przebrani w umundurowanie armii obcych rozwinęli punkt kontrolny oraz prowadzili patrole, dzięki czemu uczestnicy Kursu stanęli przed trudnym zadaniem. Ćwiczenie aplikacyjne trwało do godz. 06.00, o godz. 07.30. Kurs został zakończony. W czwartej edycji KRO wzięło udział 54 uczestników oraz 16 osób kadry (w tym OPFOR) reprezentując różne organizacje i grupy proobronne:
– ZS „Strzelec” OSW,
– Związek Strzelecki Kielce,
– LST, COS, SR „Team”,
– niezrzeszeni.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg