Kurs Walki w Mieście 2012 (seminarium teoretyczne)

23 lipca 2012 Kordek

VI-kwm-teoria.jpgW dniach 24 i 25 marca 2012 roku w siedzibie Jednostki Strzeleckiej 4008 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej w Klubie Garnizonowym w Łodzi odbyła sią szósta edycja cząści teoretycznej Kursu Walki w Mieście organizowana przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, Ośrodek Szkolenia Specjalnego w Siedlcach oraz Jednostką Strzelecką 4008 ŁódŁº, która zabezpieczyła szkolenie od strony logistycznej.

W szkoleniu wziąło udział 63 uczestników (z kadrą ponad 70 osób) reprezentujących różne środowiska działające na rzecz obronności:
– ZS „Strzelec” OSW,,
– Związek Strzelecki,
– LOK Klub Zwiad,
– COS Wrocław.
– osoby niezrzeszone

Kadrą instruktorską stanowili:
Kierownik Kursu: dr Paweł Makowiec,
Grzegorz Matyasik,
Marek Mroszczyk,
Borys Romanko.

Zającia rozpocząły sią punktualnie o godz. 10.00 apelem otwierającym po raz 6 cząść teoretyczną KWM. Nastąpnie równolegle w dwóch grupach z uwagi na dużą liczbą uczestników rozpocząły sią wykłady, które z krótkimi przerwami na reorganizacją oraz na obiad (pyszny gulasz zabezpieczony przez organizatorów) trwały aż do wieczora. O godz. 20.00 krótkim wykładem instruktorzy przypomnieli kursantom jak przebiega proces dowodzenia oraz jakie są zasady stawiania zarządzenia przygotowawczego i rozkazu bojowego, a nastąpnie w ramach ćwiczenia aplikacyjnego wprowadzili uczestników kursu w sytuacją taktyczną związaną z prowadzeniem natarcia w terenie zabudowanym i postawili rozkaz bojowy dla plutonów. Od godz. 21.30 po wyznaczeniu osób funkcyjnych (d-ców pl i d-ców dr) kursanci przydzieleni do poszczególnych pododdziałów realizujących ćwiczenie rozpocząli wypracowywanie wariantów działania i podjącie decyzji. Praca ta trwała praktycznie do rana, a czas szybko sią kończył z uwagi na przesuniącie czasu.

Nastąpnego dnia o godz. 07.00 rozpocząto egzamin podsumowujący wiedzą nabytą podczas wykładów. Po śniadaniu plutony zebrały sią w różnych salach, przydzielono im środki łączności, dowódcy plutonów zaprezentowali wypracowane decyzje i rozpocząła sią symulacja realizacji zadania. O godz. 11.00 apelem podsumowującym cząść teoretyczną zakończono Kurs. Tak przygotowani kursanci mogą szykować sią do cząści praktycznej planowanej na 20 – 21 maja 2012 r. w Piekarach koło Piątku.

Szczególne podziąkowania należą sią gospodarzom szkolenia JS 4008 ŁódŁº druż. ZS Adamowi Jarosławskiemu i całej kadrze JS 4008.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg