Informacja na temat Kursu Dowódczo – Metodycznego „Łódź 2012”

24 lipca 2012 Kordek

kdm.jpgTermin: 29-30.09.2012 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00, 29.09.2012 r.
Zakończenie: godz. 13.00, 30.09.2012 r.
Miejsce: zostanie podane po zamknięciu listy zgłoszeń (baza dostosowana do wielkości grupy)
Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik
e-mail: g.matyasik@obronanarodowa.pl, tel. 600 43 80 20
Organizator: ObronaNanrodowa.pl we współpracy z JS 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW oraz OSS Siedlce.

Ilość miejsc: 60

Koszt: 30 zł

Organizator zapewnia:
– bazę noclegową wraz z salą do przeprowadzenia wykładów teoretycznych i prezentacji (obiekt szkolny z węzłem sanitarnym),
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (płyta CD/konspekty) dla każdej jednostki po zakończeniu kursu.

Cel: Przeszkolenie kadry dowódczej organizacji proobronnych w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych w organizacji proobronnej oraz w zakresie dowodzenia pododdziałem w walce.
Kurs dedykowany jest dla osób funkcyjnych – dowódców drużyn, dowódców plutonów z organizacji proobronnych, którzy będą brali udział w ćwiczeniu „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym” oraz dla osób, które pełnią funkcję dowódców drużyn (plutonu) w organizacjach proobronnych lub do pełnienia tej funkcji są przeznaczeni.

Warunkiem pozytywnego zakwalifikowania do Kursu jest ukończone szkolenie podstawowe (unitarne), mile widziany ukończony Kurs Piechoty.

Uwaga: szkolenie tylko dla osób pełnoletnich.

Zgłoszenia do dnia 20.09.2012 r. przyjmuje organizator na adres:

m.mroszczyk@obronanarodowa.pl

W zgłoszeniu proszę podać kolejno:
1. imię nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. organizację / nazwę grupy / oddziału / Jednostki,
4. datę i miejsce ukończenia szkolenia podstawowego (unitarnego) i Kursu Piechoty,
5. nick (po wcześniejszej rejestracji) z portalu Strzelecki Portal Szkoleniowy (http://www.strzelec.net.pl/news.php). Materiały teoretyczne niezbędne do Kursu będą dostępne od 23 września 2012 na forum Strzelecki Portal Szkoleniowy dla uczestników pozytywnie zakwalifikowanych do Kursu.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i – szkoleniowa. Dzień drugi – cześć praktyczna.

PRZEBIEG SZKOLENIA
W pierwszy dzień szkolenia odbędą się wykłady teoretyczne obejmujące m.in. tematy związane z następującymi zagadnieniami:
1. Proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego.
2. Metodyka prowadzenia zajęć – zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć taktycznych.
3. Orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia.
4. Zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia.
5. Zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia.

Dzień drugi to zajęcia na poligonie w formie realizacji zadań aplikacyjnych.

WYPOSAŻNIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA
Na czas ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo
– ochronniki słuchu
– ubezpieczenie indywidualne NW