KwNwTZ 2012: Ćwiczenie „Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym” – informacja

24 lipca 2012 Kordek

kwm12-informacja.jpgZwiązek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich we współpracy ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej organizuje w dniach 27 – 28 października 2012 roku ćwiczenie „Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym”. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do dnia 15 października 2012 r. Ilość miejsc ograniczona. Koszt uczestnictwa: 30 zł. Szczegóły w rozszerzeniu.

Ćwiczenie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Wodzisław Śląski w ramach projektu: Wyjdź z domu zostań strzelcem. W trakcie ćwiczenia na rynku Wodzisławia Śląskiego będą wystawiały swoje stanowiska promocyjne przedsiębiorstwa z branży IT i łączności działające na rzecz obronności.

INFORMACJA NA TEMAT ĆWICZENIA KOMPANIAW NATRACIUW TERENIE ZABUDOWANYM WODZISŁAW ŚLĄSKI 2012

Termin: 27-28.10.2012 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00. 27.10.2012
Zakończenie: godz. 13.00 28.10.2012

Miejsce: Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim (ul. Szkolna 1, 44-300, Wodzisław Śląski)
Uwaga!: Istnieje możliwość przyjazdu 26.10.2012 od godz. 20.00.

Kierownik ćwiczenia: st. sierż. ZS Stanisław Drosio (s.drosio@obronanarodowa.pl, tel. 665 747 363)
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. szkolenia: mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec (sztab@strzelec.net.pl)
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. organizacyjnych: mł. insp. ZS Grzegorz Matyasik (g.matyasik@obronanarodowa.pl)
Koszt: 30 zł – w ramach opłaty organizator zapewnia: nocleg, środki pozoracji, materiały pomocnicze, transport na miejsce ćwiczenia, racja żywieniową oraz ubezpieczenie NW dla uczestników.

Zgłoszenia do dnia 15.10.2012 r. przyjmuje organizator na adres: cwiczenie@obronanarodowa.pl

W zgłoszeniu proszę podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki),
– miejscowość z której przyjedzie uczestnik,
– stopień w organizacji jeśli takowe istnieją.

W przypadku zgłaszania się grup bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia w formie arkusza kalkulacyjnego z kolumnami podanymi powyżej.

Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci wpłaty w kwocie 30 zł na konto o numerze: 74 1460 1181 2025 0011 1793 0002 (w treści wpłaty należy podać nazwiska osób, których pieniądze dotyczą) w przypadku wycofania się po 15.10.2012 r. wpłata nie jest zwracana. Rozliczenie Ćwiczenia będzie jawne i zostanie przekazane ustnie na apelu kończącym szkolenie, pisemna wersja rozliczenia będzie dostępna dla zainteresowanych.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – zgrywanie pluton – kompania w terenie zabudowanym na terenie byłego kompleksu budynków pokopalnianych w Jastrzębiu Zdroju. Dzień drugi – działanie kompanii – natarcie na umocnione punkty obrony przeciwnika w staromiejskiej zabudowie Wodzisławia Śląskiego.

PRZEBIEG SZKOLENIA
Ćwiczenie rozpocznie się od apelu, na którym omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia zostaną przewiezieni w rejon ćwiczeń zgrywających, gdzie będą realizowane zagadnienia związane z działaniem lekkiej piechoty na szczeblu plutonu oraz kompanii (w razie konieczności również drużyny). Następnie zgrywanie prowadzenia natarcia na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii oraz zagadnienia związane z realizacją zabezpieczenia bojowego.

Po zakończonych ćwiczeniach zgrywających uczestnicy szkolenia zostaną przewiezieni w rejon zakwaterowania, gdzie zostanie przeprowadzone planowanie i ćwiczenie poszczególnych zadań w natarciu na skróconych odległościach. Po kilkugodzinnym odpoczynku zostaje przeprowadzony alarm bojowy i wyjście w rejon ześrodkowania, gdzie zostanie postawiony rozkaz bojowy do natarcia. Następnie pododdziały przygotowują się do natarcia, a grupa OPFOR do obrony punktów oporu. Cześć główna ćwiczenia to symulacja za pomocą środków pozoracji Ogniowego Przygotowania Ataku, przejście kompanii do natarcia w terenie zabudowanym na umocnione punkty ogniowe przeciwnika.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA.

Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– strój sportowy – dres i obuwie sportowe,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne / gogle – obowiązkowo
– ochronniki uszu

Wykonał:
Stanisław Drosio