KwNwTZ 2012: Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym: zaproszenie dla publiczności

24 lipca 2012 Kordek

zapr-dla-pub.jpgSzanowni Państwo, chcemy serdecznie zaprosić Państwa do wsparcia oraz obecności na kulminacji tegorocznego ćwiczenia „Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zurbanizowanym”, którego celem jest integracja władz terytorialnych, zarządzania kryzysowego, potencjału organizacji proobronnych oraz podmiotów gospodarczych i nowoczesnej technologii. Nasze stowarzyszenia zrzeszają zarówno personel cywilny w tym młodzież, jak również żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa.

Naszym głównym celem jest integracja środowisk pro-obronnych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz promowanie koncepcji Obrony Terytorialnej / Gwardii Narodowej, funkcjonującej jako komponent Sił Zbrojnych RP, podobnie jak to ma miejsce w większości państw NATO i UE.

W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem narastające światowe konflikty, zarówno te geopolityczne, jak i militarne na niespotykaną dotychczas skalę, ponadto szereg gwałtownych zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, wyrządzających poważne zniszczenia i szkody również w naszym kraju.

Nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo naszych lokalnych społeczności w tym naszych domów, rodzin i przyjaciół. Zdajemy sobie również sprawę, iż aby uzyskać synergię i efektywność działania niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia i ratownictwa. Wymagania takie stwarza współczesna przestrzeń walki o przewagę informacyjną w czasie pokoju i kryzysu w środowisku NCW (Network-Centric Warfare) / NNEC (NATO Network Enabled Capabilities). Ćwiczenie „Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zurbanizowanym”, jest pierwszym ćwiczeniem i eksperymentem w Polsce, integrującym władze terytorialne (w tym wypadku władze miasta Wodzisław Śląski, zarządzanie kryzysowe), potencjał obronny społeczeństwa (organizacje pro-obronne) oraz nowoczesną technologię (będącą w dyspozycji przedsiębiorców).

Miejsce ćwiczenia: Wodzisław Śląski (centrum miasta)
Termin: 28.10.2012 r.
Rozpoczęcie: godz. 09:00. 28.10.2012
Zakończenie: godz. 13:00 28.10.2012

zaproszenie-dla-publicznosci.jpg

34U CA 18114 41936

27.10.2012 r., – Dzień zgrywania pododdziałów (zajęcia wewnętrzne).
28.10.2012 r., – Dzień realizacji ćwiczenia (niedziela)

Działania taktyczne pododdziałów:
• 08:30 – Gotowość operacyjna TOC do działania
• 09:00 – Rozpoczęcie działań taktycznych,
• 11:00 – Zakończenie działań taktycznych.

Park nowoczesnych technologii łączności, informatyki i uzbrojenia:

• 09:00 – Otwarcie wystawy technologii łączności, informatyki i uzbrojenia,
• 13:00 – Zakończenie wystawy technologii łączności, informatyki i uzbrojenia,

Zaproszenia dla osób decyzyjnych:
Organizatorzy ćwiczenia prowadzą działania, mające na celu zaproszenie osób decyzyjnych reprezentujących władze terytorialne, system zarządzania kryzysowego, instytucje centralne i terytorialne odpowiedzialne za obronność i bezpieczeństwo państwa. Przewidujemy również udział środków masowego (telewizja, radio, prasa). Kierownik ćwiczenia jest przedstawicielem Katedry Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zamierza w czasie ćwiczenia nawiązać kontakty, które mają zaowocować wdrożeniem nowoczesnych technologii IT w proces kształcenia przyszłej kadry oficerskiej Wojska Polskiego. Zastępcą Kierownika ds. Szkolenia i osobą odpowiedzialną za merytoryczną realizację ćwiczenia będzie Pan dr Paweł Makowiec ze stowarzyszenia Obronanarodowa.pl (dr P. Makowiec jest współautorem skryptu dla podchorążych WSO – „Poradnik do walki w mieście. Pluton, drużyna”

Osoby odpowiedzialne za organizacje ćwiczenia

Kierownik ćwiczenia:
st. sierż. ZS mgr Stanisław Drosio – (s.drosio@obronanarodowa.pl, tel. 665-747-363)
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. szkolenia:
mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec (sztab@strzelec.net.pl)
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. organizacyjnych:
mł. insp. ZS mgr Grzegorz Matyasik (g.matyasik@obronanarodowa.pl)
Zabezpieczenie techniczne TOC – park technologii łączności, informatyki i uzbrojenia:
mł. insp. ZS mgr inż. Michał Grzybek – łączność i informatyka (GIS, IMINT)
(michal_grzybek@wp.pl, tel. 669-708-704)
Łukasz Janoska (student AON) – sprzęt wyposażenia, uzbrojenie
(lukasz.janoska@gmail.com, tel. 791-252-784)

FORMY UDZIAŁU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W ĆWICZENIU

1) Wsparcie techniczne organizacji ćwiczenia:

Dotyczy wsparcia cyklu decyzyjnego procesu dowodzenia, zabezpieczenia funkcjonowania TOC (Tactical Operation Center) oraz pododdziałów wykonujących wyznaczone zadania, poprzez udostępnienie licencji i oprogramowania, zasobów informacyjnych, systemów łączności oraz uzbrojenia na czas trwania ćwiczenia.

2) Udział w parku nowoczesnych technologii łączności, informatyki i uzbrojenia:

Zainteresowane firmy zapraszamy do prezentacji swoich produktów i technologii, wykorzystywanych lub mogących znaleźć zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz w zarządzaniu kryzysowym. Prezentacja dorobku firm w ramach parku nowoczesnych technologii łączności, informatyki i uzbrojenia jest bezpłatna. Organizator ćwiczeń ponosi koszty organizacyjne w zakresie zabezpieczenia przestrzeni wystawowej (miejsce w namiocie wystawowym + stoliki).

3) Zabezpieczenie medialne:

Dotyczy zarówno państwowych, jak i prywatnych stacji telewizyjnych, stacji radiowych, prasy, dziennikarzy, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora w celu publikowania informacji o realizowanym ćwiczeniu.

NOCLEGI:

W wypadku potrzeby zabezpieczenia noclegu, istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w warunkach polowych na terenie szkoły (wymagany: śpiwór, karimata, własne środki higieny osobistej). Istnieje możliwość skorzystania z lokalnej bazy hotelowej w Wodzisławiu Śląskim. Organizator ćwiczenia nie ponosi kosztów zakwaterowania w hotelach.

METEO:

Ze względu na termin ćwiczenia i warunki polowo-namiotowe, należy uwzględnić możliwość wystąpienia niskiej temperatury, wilgoci oraz opadów atmosferycznych, co odnosi się zarówno do właściwego zabezpieczenia personelu, jak i prezentowanego wyposażenia. Przed ćwiczeniami zostanie wydany komunikat METEO na czas realizacji ćwiczeń.

Z wyrazami szacunku:
Organizatorzy ćwiczenia – „Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zurbanizowanym” Wodzisław Śląski – 2012 r.

Patronat medialny nad Ćwiczeniem objął MMS KOMANDOS

logo-komandos.gif