Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2012

24 stycznia 2013 Kordek

rozliczenie-finansowe-2012.jpgZarząd stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej podjął decyzję o podaniu do wiadomości publicznej sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2012. W związku z powyższym w rozszerzeniu przedstawiamy sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. W roku 2012 większość przychodów została osiągnięta ze składek członkowskich i wpłat na cele statutowe. Było 56 członków opłacających regularnie składkę członkowską i ponad 30 osób dokonujących wpłat na cele statutowe. Spora część środków została przeznaczona na zakupu beretów, orzełków oraz wyrobienie legitymacji członkowskich.

Organizacja nie posiada środków trwałych ani ich nie dzierżawi, nie ponosi kosztów związanych z amortyzacją, nie zatrudnia także pracowników, gdyż wszelkie czynności administracyjne i inne, są wykonywane przez członków stowarzyszenia społecznie i nieodpłatnie.

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2012 roku jest następująca:
składki brutto określone statutem: 1590,00 zł,
inne przychody określone statutem: 3450,34 zł,
kwota dochodu z poprzedniego okresu: 305,00 zł,

Struktura kosztów Stowarzyszenia w 2012 roku jest następująca:
koszty realizacji zadań statutowych: 3227,15 zł
koszty materiałów biurowych i opłat pocztowych: 385,15 zł
usługi obce (abonament za serwer www i domenę Stowarzyszenia): 255,84 zł
pozostałe: 140,00 zł

rozliczenie-finansowe-2012.jpg