Spotkanie z Senatorem Senackiej Komisji Obrony Narodowej w Krakowie

14 lutego 2013 Kordek

spotkanie-z-senatorem.jpgW dniu 12 lutego 2013 r. w Krakowie dzięki inicjatywie sympatyka Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej Pana Filipa Leszczyńskiego doszło do spotkania członków Zarządu stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl (p. Grzegorz Matyasik, p. Grzegorz Sanik) oraz członków Zarządu Legii Akademickiej KUL (p. Jan Gawryn, p. Damian Duda), z Panem Senatorem Maciejem Klimą – członkiem senackiej Komisji Obrony Narodowej. Przedmiotem rozmów było opracowanie „NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych”, omawiana była także bieżąca działalność organizacji pro obronnych – problematyka pracy z młodzieżą szkolną i akademicką, współpraca z wojskiem, organizacja i realizacja szkoleń, możliwości współpracy z Zarządzaniem Kryzysowym / Obroną Cywilną.

Ważnym tematem rozmowy z Panem Senatorem były potrzeby, szanse i możliwości odtworzenia i działania Obrony Terytorialnej. Pan Senator Klima bardzo zainteresował się tematyką Obrony Terytorialnej – spotkanie trwało prawie 3 godziny. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Senatorowi za poświęcony czas i zaangażowanie w temacie potrzeby budowy komponentu terytorialnego Sił Zbrojnych RP.

Po blisko 3 godzinnym spotkaniu z Panem Senatorem korzystając z gościnności kolegi Wiktora Powiłajtisa Dowódcy 1 Małopolskiej Drużyny OT przedstawiciele ObronaNarodowa.pl razem z przedstawicielami Legii Akademickiej KUL omawiali zasady współpracy i współdziałania w zakresie działalności szkoleniowej.

1.jpg

2.jpg

3.jpg