SGO Red Fight – szkolenie pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych

24 lutego 2013 Kordek

Dnia 25.03.2013 r. w godz. 0900 – 1400 SGO REC organizuje we współpracy z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną szkolenie z „taktyki czerwonej” pk. RED FIGHT. Przedsięwzięcie ma na celu usystematyzowanie i ujednolicenie wiedzy członków grup proobronnych, paramilitarnych i rekonstrukcyjnych w tematyce udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji bojowej. Okazją jest przejście szkolenia pod okiem ratowników wspomnianej jednostki niejednokrotnie biorących udział w realnych sytuacjach zagrożenia życia.

Tematyka szkolenia:
1. Pokaz i omówienie podstawowego wyposażenia oraz zadań ratownika medycznego.
2. Pokaz i omówienie sprzętu ewakuacji medycznej będącego na wyposażeniu jednostki.
3. Działanie ratownika w trakcie kontaktu ogniowego, ewakuacja z rejonu zagrożenia.
4. Weryfikacja rannych, podstawowe zaopatrzenie i przygotowanie do ewakuacji.
5. Komunikacja radiowa i wykorzystanie meldunku MEDEVAC.
6. Procedura zabezpieczenia i naprowadzania śmigłowca na lądowisko improwizowane.

Miejsce szkolenia: Międzyrzecz – poligon „Wojciechowo”

Zapraszam do udziału przede wszystkim zwarte grupy, których działanie nakierowane jest przede wszystkim na zdobywanie i poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności, rekonstruktorów chcących zdobyć wiedzę w jak najbliższym realizmowi działaniu ratowników medycznych, grupy i organizacje proobronne dla których, to szkolenie będzie możliwością treningu i zdobycia wiedzy.

Wszelkich innych informacji dotyczących szkolenia udziela dowódca SGO REC jacek_klimanek@o2.pl

Zapisy trwają do 20-go marca.