Szkoła Niższych Dowódców (foto)

24 lutego 2013 Kordek

sonda13.jpgW dniach 23 – 24 lutego 2013 r. w Łodzi odbyły się zajęcia pierwszego kursu Szkoły Niższych Dowódców „SONDA” organizowanego przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz Jednostkę Strzelecką 4008 Łódź. W kursie uczestniczyły 32 osoby reprezentujące różne organizacje: ZS „Strzelec” OSW, ZS „Strzelec”, Związek Strzelecki oraz ObronaNarodowa.pl. Zajęcia SND obejmowały szereg zagadnień dotyczących zarówno aspektów prowadzenia szkolenia w pododdziałach (np. metodykę prowadzenia zajęć szkoleniowych), jak i dowodzenia na polu walki (planowanie i prowadzenie działań).

W pierwszym dniu zajęć kursanci prowadzili praktyczne zajęcia na podpunktach nauczania, a także uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego.
Kursanci opanowywali także zasady orientowania topograficznego podczas dowodzenia, poznali zasady przygotowania standardowych procedur operacyjnych w dowodzeniu pododdziałem oraz procedur komunikacji przez środki dowodzenia, a także zapoznali się z tematyką przygotowania fizycznego podwładnych.

Drugiego dnia kursu po zajęciach związanych z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią uczestnicy realizowali zadanie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce, gdzie wystąpili w roli dowódców plutonu i dowódców drużyn. Na koniec Kierownik Kursu podziękował kursantom za zaangażowanie i przygotowanie się do zajęć oraz wyróżnił dwóch kursantów realizujących najlepiej postawione zadania:
– sierż. ZS Macieja Cieślik, członka GSR i Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl
– Wiktora Powiłajtisa – Dowódcę 1 Małopolskiej Drużyny OT ObronaNarodowa.pl

Warto podkreślić fakt, iż kurs SONDA poprzedzony był częścią e-learningową, również po zakończeniu zajęć kursanci wykonywać będą tą metodą kolejne zadania.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg