Szkolenie terenowe SGO REC dla podoficerów 15 batalionu Ułanów Poznańskich (foto)

24 lutego 2013 Kordek

szkolenie-terenowe-sgo.jpgW dniach 6 – 7 lutego 2013 podoficerowie 15 batalionu Ułanów Poznańskich 17 WBZ brali udział w szkoleniu terenowym, którego tematyką były działania nieregularne w części dotyczącej przetrwania w trudnych warunkach klimatyczno – terenowych. Kontynuując współpracę w szkoleniu wzięli również udział członkowie oddziału SGO REC. w liczbie ośmiu osób reprezentujący zespół dywersyjno – rozpoznawczy. Zgranie i doświadczenie pozwoliło na wykorzystanie naszych ludzi w roli instruktorów. Miejscem szkolenia były piękne i zarazem trudne rejony Uroczyska Lubniewsko niedaleko Wędrzyna.

Szkolenie rozpoczęło się terminowo, a w czasie jego trwania realizowane były następujące zagadnienia:
– wiązanie węzłów i wykorzystanie lin,
– budowa schronień i zasady korzystania z nich,
– rodzaje ognisk oraz rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa,
– pozyskiwanie i uzdatnianie wody,
– budowanie pułapek i zdobywanie pożywienia,
– przygotowywanie posiłku z półproduktów surowych,
– znaki i sygnały ratunkowe,
– marsze: na azymut, wg mapy, wg wskazań GPS,
– udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czas szkoleniowy wykorzystany został w stopniu maksymalnym, nie było miejsca na nudę i niedopowiedzenia, a wszyscy uczestnicy wynieśli z niego wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne nie tylko w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, ale też w trakcie długiego i odpowiedzialnego procesu bycia dowódcą. Trudności do pokonania zbliżają ludzi i hartują charaktery, ten sam chłód, tyle samo kilometrów do przejścia, to samo uczucie głodu wszystko to w pewnym momencie zaczyna jednoczyć i doprowadza do zespołowego działania ludzi, którzy na początku ledwo co się znali. Jak powiedziałem na zakończenie „miodem na moje serce” było podjęcie (odpowiednio sprowokowanej) decyzji o próbie nadrobienia odległości biegiem w końcówce nocnego marszu na azymut, co nie jest łatwe z 25 kilogramowym plecakiem i po całodniowym szkoleniu oraz ograniczeniami w przyjmowaniu posiłków i napojów.

Kolejny raz połączenie wiedzy i doświadczenia ze strony wojskowej i cywilnej przyniosło wymierny rezultat, kolejny raz SGO REC. oraz 17 WBZ pokazały, że współpraca w formie lokalnej jest nie mniej ważna od tej na wyższych szczeblach.

Wzorowe przygotowanie i zabezpieczenie.

Wzorowe zaangażowanie.

Wzorowa współpraca.

Recon.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg