Małopolska ON: 1 MłpDOT: posterunek obserwacyjny (foto)

9 czerwca 2013 Kordek

Dzisiejsze szkolenie 1 Małopolskiej Drużyny Obrony Terytorialnej zostało poświęcone tematyce posterunku obserwacyjnego. Szczególny nacisk został położony na zasady wyboru odpowiedniego miejsca, rodzaje posterunków obserwacyjnych, pracę na posterunku obserwacyjnym, techniki prowadzenia obserwacji oraz ewakuacji posterunku. Zasygnalizowane również zostały zagadnienia związane z wykonywaniem szkicu z miejsca oraz podstawowych meldunków.

W czasie zajęć zbudowano dwa typy posterunków – tradycyjny z zadaszeniem oraz metodą SAS.