GSR w ramach Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

24 czerwca 2013 Kordek

gsr-news.jpgDnia 1 Czerwca 2012 r. uchwałą nr 08/2012 Zarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl powołał Projekt Szkoleniowy „Grupa Szybkiego Reagowania” potocznie znany i funkcjonujący od 2002 r. w Związku Strzeleckim „Strzelec” OSW pod nazwą GSR. GSR w swoim działaniu nawiązuje do tradycji Grup Szturmowych Szarych Szeregów istniejących na terenie okupowanej Polski w okresie II wojny światowej. Legenda batalionów „Zośka” i „Parasol” stanowi istotny element podstawy ideowej GSR, nazwa zaś poszczególnych pododdziałów szkoleniowych (Grupa Szturmowa) bezpośrednio nawiązuje do struktury organizacyjno – szkoleniowej Szarych Szeregów.

W związku z koncepcją otwarcia się na wszystkich chętnych (spełniających określone wymogi związane z poziomem wyszkolenia i zaangażowania – vide zdanie egzaminu GSR) z różnych organizacji pro obronnych i zintegrowania środowiska poprzez system szkolenia twórcy programu postanowili przenieść go pod egidę Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl (po zaliczonym egzaminie na naszywkę GSR), na potrzeby projektu Dowództwo GSR może tworzyć struktury szkoleniowe (grupy szturmowe) nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w myśl art. 10 pkt 2 Ustawy o Stowarzyszeniach.

Na stronie ObronaNarodowa.pl została uruchomiona specjalna zakładka GSR-u (GSR) gdzie można zapoznać się z tradycjami GSR-u, chronologicznym kalendarium działalności oraz zdjęciami ze szkoleń z lat 2002 – 2010. Materiały w zakładce będą sukcesywnie rozwijane oraz będą pojawiały się nowe tematy – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Dowódca GSR-u odpowie na ewentualne pytania związane z bieżącą działalnością i przedsięwzięciami szkoleniowymi GSR-u – adres e-mail: dowodca.gsr@obronanarodowa.pl