Małopolska ON: 1 MłpDOT: ćwiczenie – posterunek obserwacyjny

11 lipca 2013 Kordek

W dniu 6 lipca 2013 roku 1 Małopolska Drużyna Obrony Terytorialnej przeprowadziła ćwiczenie będące kontynuacją szkolenia z poprzedniego miesiąca. Scenariusz ćwiczenia dotyczył przeciwdywersyjnych działań WOT – założenie PO z zadaniem wykrycia grup specjalnych przeciwnika. Ćwiczenie obejmowało skryte przemieszczenie się w wyznaczony rejon działania, rozpoznanie obiektu celem wyboru optymalnego miejsca na budowę PO, wybór odpowiedniej techniki wykonania PO zapewniającej możliwość prowadzenia obserwacji oraz odpowiednie ukrycie, wykonanie PO, wykonanie szkicu oraz prowadzenie dziennika obserwacji.