Omówienie projektu „NSR na rozdrożu” na łamach kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe”

16 lipca 2013 Kordek

W numerze 25 (I -2013) kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe” wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ukazał się artykuł Panów Czesława Juźwika i Kamila Sobczyka pt. „Ocena funkcjonowania przyjętej koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych”, w którym autorzy poświęcili cały podrozdział „Społeczne inicjatywy reformy NSR” (str. 117 – 119) omówieniu projektu „NSR na rozdrożu”. Autorzy artykułu analizując projekt ekspertów stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl m. in. zauważyli „Fakt powstania tak kompleksowego opracowania świadczy o wysokim zainteresowaniu kwestią NSR w środowiskach związanych z wojskiem i zaangażowanych w sprawy obronności oraz dostrzeganiu konieczności korekty funkcjonującego w Polsce modelu sił rezerwowych…

… Ponieważ w opracowanie projektu zaangażowali się także byli żołnierze, przeczy to poniekąd tezie, że nie są oni zainteresowani tą formą służby – raczej nie przekonuje ich konkretna, dostępna dzisiaj oferta. Niezależnie od merytorycznej oceny proponowanych rozwiązań problem efektywnego systemu sił rezerwowych zasługuje na społeczną debatę i analizę tego rodzaju postulatów”.

Cały artykuł dostępny jest tutaj:
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/665/4608/Kwartalnik_Bezpieczenstwo_Narodowe_Bezpieczenstwo_w_obszarze_Azji_i_Pacyfiku.html