Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym „Świdnik 2013”. Drugie ćwiczenie organizacji proobronnych w realnych warunkach miejskich.

19 lipca 2013 Kordek

Tegoroczne ćwiczenie organizowane będzie przez stowarzyszenia: Legia Akademicka KUL, ObronaNarodowa.pl oraz Jednostka Strzelecka 2063 Świdnik ZS „Strzelec” OSW. Organizacje planują przeprowadzenie ćwiczenia zgrywającego dla szczebla kompanii lekkiej piechoty. Tym razem tematem ćwiczenia będą działania opóźniające. Po raz drugi w Polsce (pierwsze to „Kompania w Natarciu Terenie Zabudowanym Wodzisław Śląski 2012”) zwarty pododdział złożony z członków organizacji / grup proobronnych przeprowadzi ćwiczenie z zakresu walki w terenie zurbanizowanym (mieście) w warunkach naturalnych, tj. w rzeczywistym, zamieszkałym terenie miejskim.

W ten sposób od wielu lat ćwiczą formacje terytorialne państw zachodnich (zobacz więcej).

Dzięki zgodzie i uprzejmości Burmistrza oraz Urzędu Miasta Świdnik, tegoroczne ćwiczenie zgrywające szczebla kompanijnego odbędzie się na terenie Miasta Świdnik.

Ćwiczenie odbędzie się w dniach 12 – 13 październik 2013 r.

Pierwszego dnia przeprowadzone zostaną ćwiczenia zgrywające na szczeblu drużyna – pluton. Tego dnia zrealizowane zostaną zagadnienia, które ze względów bezpieczeństwa nie będą mogły zostać przećwiczone w warunkach rzeczywistych. Wieczorem odbędą się zajęcia teoretyczne.

Drugiego dnia, tj. w niedzielę 13 października od godzin porannych rozpocznie się zgrywanie na szczeblu pluton – kompania w wyznaczonych kwartałach miasta Świdnik. Podsumowaniem zajęć będzie ćwiczenie aplikacyjne, które kompania zrealizuje przechodząc przez kolejne linie opóźniania.

Zajęcia końcowe organizatorzy planują przeprowadzić z udziałem publiczności. Na ćwiczenie zaproszeni zostaną również goście specjalni – twórcy koncepcji polskiej Obrony Terytorialnej – prof. J. Marczak, prof. R. Jakubczak. prof. R. Szeremietiew i prof. J. Pawłowski. Zaproszenia zostaną wysłane także do Ministra Obrony Narodowej i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Wzorem ubiegłego roku organizatorzy będą starali się zaprosić firmy z branży obronności, które zechcą wesprzeć od strony zaplecza technicznego taktyczne centrum operacyjne (z ang. Tactical Operation Center).

Organizatorzy pracują także nad koncepcją użycia wozów bojowych podczas ćwiczenia. Koszt ćwiczenia nie powinien przekroczyć 50 PLN od osoby.

Na początku września 2013 r. ukaże się szczegółowy komunikat dotyczący szkolenia. Do tego czasu wszelkie informacje można uzyskać drogą mailową pod adresami:

legiaakademicka@gmail.com

g.matyasik@obronanarodowa.pl