Airsoft Shooting Competition – zawody w strzelaniu sytuacyjnym

24 lipca 2013 Kordek

airsoft-competition.jpgZawody strzeleckie z wykorzystaniem replik broni palnej o średnim stopniu trudności. Formuła zawodów „pod dachem” sprzyja ich efektywności oraz nie powoduje powstania stopnia umowności lub niedomówień, brak wpływu zewnętrznego jakim są podmuchy wiatru zostaje całkowicie wyeliminowany przez co znacząco wzrasta prawdopodobieństwo trafienia celu. Zawody rozgrywane w formule rekreacyjno – sportowej nadają innego charakteru rywalizacji airsoftowej, której głównym celem jest dobra zabawa w gronie osób o zainteresowaniach strzeleckich i militarnych.

Grupa docelowa:

Zawody skierowane są dla osób o zainteresowaniach strzelecko – militarnych, pasjonatów air softu, milsimu oraz rekonstrukcji militarnej, a także członków stowarzyszeń i grup pro obronnych.

Podstawowe kryteria uczestnictwa:

1. Wiek od lat 16, osoby poniżej tego wieku nie będą rejestrowane.
2. Posiadanie repliki broni palnej (zawody odbywają się przy wykorzystaniu replik broni długiej) oraz dwóch magazynków.
3. Posiadanie środków ochrony oczu (okulary lub gogle udaroodporne).
4. Ubiór militarny (mundur, buty oraz miękkie nakrycie głowy, zawody odbywają się bez dodatkowego wyposażenia taktycznego).
5. Rejestracja drogą elektroniczną oraz uiszczenie składki w wysokości 5 zł.
6. Termin rejestracji: 08.05.2013 – 08.06.2013
7. Rejestracja możliwa jedynie na wskazany adres poczty elektronicznej jacek_klimanek@o2.pl
w informacji należy podać:
– imię i nazwisko uczestnika,
– miejsce zamieszkania,
– wiek (weryfikacja przed rozpoczęciem zawodów)
8. Możliwe jest wysłanie jednego maila na większą ilość zawodników, w tym wypadku w informacji należy umieścić dane wszystkich osób rejestrowanych.

Organizatorzy:

– Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Międzyrzeczu
– Formacja SGO, lubuski oddział SGO REC.

Plan zawodów:

– 09.00 – 09.30 weryfikacja zawodników, nadanie numerów startowych
– 09.45 – 09.55 uroczyste rozpoczęcie
– 10.00 – 13.00 przebieg konkurencji strzeleckiej
– 13.00 – 13.30 weryfikacja i uaktualnienie punktacji, wnoszenie sporów
– 13.45 – 14.00 uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród

Opis zawodów:

Całość zawodów rozgrywana będzie w klasyfikacji indywidualnej, co ma na celu podniesienie ich dynamiki poprzez nawiązanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Tor strzelecki wymagał będzie umiejętności strzeleckich jak też sprawnościowo – kondycyjnych, dynamika zawodów ma za zadanie zmuszenie uczestnika do wykonywania strzelań na tzw. „zmęczeniu” oraz wykazania się zwinnością. Układ toru oraz rozmieszczenie poszczególnych celów pozostanie nieznany do rozpoczęcia zawodów.

Regulamin zawodów:

Zawodnicy.
1. Do regulaminu zawodów zastosowanie mają również wszystkie zapisy niniejszego dokumentu.
2. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 50 uczestników wcześniej zarejestrowanych i zweryfikowanych.
3. Do zawodów dopuszcza się uczestników spełniających podstawowe kryteria uczestnictwa.
4. Do zawodów nie dopuszcza się osób:
– nie zarejestrowanych,
– będących pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
– będących w stanie silnego pobudzenia lub agresywnych,
– nie posiadających podstawowych środków ochrony oczu,
– posiadających repliki RAM lub PTW oraz repliki strzelające „amunicją” inną niż 6mm BB
5. Po przybyciu do rejonu zawodów uczestnik potwierdza swoją obecność oraz otrzymuje numer identyfikacyjny (startowy).
6. Przydzielenie numeru startowego odbywa się na podstawie kolejności rejestracji i wpływu składki organizacyjnej.
7. Ograniczenie liczby uczestników obliguje do przemyślenia swojego zgłoszenia ze względu na miesięczny okres rejestracji.
8. Zawodnik do startu zobowiązany jest posiadać sprawną replikę o zasilaniu elektrycznym lub pneumatycznym (Green Gas lub CO2) wraz z pasem nośnym oraz dwoma sprawnymi magazynkami o pojemności co najmniej 40szt. BB każdy.
9. Stan techniczny replik jest wyłączną sprawą zawodników i od nich zależy ich przygotowanie oraz bezawaryjność.
10. Usterki techniczne replik lub magazynków w trakcie wykonywania zadania strzeleckiego powodują eliminację zawodnika. Nie przewiduje się korzystania z repliki rezerwowej.

Organizator.
11. Organizator zobowiązany jest do rejestracji uczestników zgodnie z datą wpływu zgłoszeń, lista rejestracyjna będzie jawna i publikowana na profilu Facebook oraz portalu WMASG.
12. Organizator zobowiązany jest do zarejestrowania dziesięciu uczestników ponad wymaganą normę (po wyczerpaniu miejsc) oraz poinformowaniu ich, że są zawodnikami o statucie rezerwowym których start uwarunkowany jest rezygnacją uczestników z listy zasadniczej.
13. Organizator zapewni uczestnikom napoje których zakup zrealizuje z wpływu składki organizacyjnej.
14. Organizator zapewni właściwe funkcjonowanie obiektu oraz warunki sanitarno – higieniczne, a także podstawowa opiekę medyczną.
15. Organizator zapewni właściwe działanie toru strzeleckiego oraz tarcz.
16. Organizator udostępni miejsce do podstawowego przeglądu replik.

Zasady punktacji.
17. Punktacja zawodów odbywa się poprzez sumowanie punktów uzyskanych za każde zadanie strzeleckie.
18. Pięć z sześciu zadań punktowanych będzie na zasadzie ich wykonania (trafienia w jedno z trzech pól punktowych) natomiast ostatnie zadanie będzie strzelaniem na celność do tarczy z pierścieniami.
19. Pola punktowe na tarczach określone zostaną kolorami i wielkościami odpowiadającymi stopniom trudności. Wybór pola należy do zawodnika, ostrzelać można tylko jedno pole.
20. Tor strzelecki pokonywany będzie biegiem, przejście do marszu oznacza dyskwalifikację.
21. Do punktacji wlicza się ilość uzyskanych punktów bez wliczania czasu pokonania toru.
22. W zawodach wyłonionych zostanie trzech liderów na 1, 2 i 3 miejscu.
23. W przypadku wystąpienia tych samych not punktowych obowiązywała będzie dogrywka w formie strzelania na celność do tarczy z pierścieniami.
24. Skład sędziowski składał się będzie z trzech sędziów, dwóch taktycznych i jednego głównego.
25. Sędziowie taktyczni dokonują inspekcji tarcz i wpisania ilości uzyskanych punktów za każde zadanie strzeleckie. Wpisanie punktów odbywa się na oznaczonej karcie punktowej.
26. Sędzia główny dokonuje zsumowania punktów za całość konkurencji.
27. W sytuacjach spornych ostateczny głos należy do sędziego głównego.

Postanowienia końcowe.
Z uwagi na pierwsze zawody tego typu oraz ich eksperymentalny charakter organizator dopuszcza zmiany w regulaminie w wypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na organizację i przebieg zawodów. O każdych zmianach uczestnicy będą informowani na otwartych profilach Facebook i WMASG.
Pozyskanie nagród dla zwycięzców wsparte zostanie przez sponsorów zewnętrznych.

Dane do wykonania składki organizacyjnej:
Bank PKO BP S.A nr rachunku 86 1020 2036 0000 0402 0063 4584
W tytule wpisać: ASC „imię i nazwisko uczestnika”

Wydarzenie na Facebook:

https://www.facebook.com/events/159037930936801/