Dolnośląska ON: Kolejne zajęcia 1 Dolnośląskiego Plutonu Obrony Terytorialnej (foto)

24 lipca 2013 Kordek

1dpot-08090912.jpgW dniach 8 – 9 września 2012 r. odbyły się kolejne zajęcia 1 Dolnośląskiego Plutonu Obrony Terytorialnej. Pierwszego dnia, po porannej zaprawie i apelu oraz zajęciach z musztry, pluton przegrupował się na pas taktyczny gdzie trenowano: maskowanie osobiste i stanowiska doraźnego oraz poruszanie się żołnierza na polu walki. Późnym popołudniem po przerwie obiadowej przystąpiono do rozbudowy bazy Plutonu.

Dzień zakończył się porcją ćwiczeń fizycznych i capstrzykiem o godzinie 22.00. Dnia następnego o godzinie 6.00 pluton ruszył na poranną zaprawę. Następnie do godziny 11.00 drużyny wykonały w wyznaczonym rejonie linie obrony Plutonu w oparciu o dwuosobowe umocnione stanowiska strzeleckie. Po powrocie w rejon zakwaterowania i obsłudze wyposażenia odbył się apel, na którym zostały omówione poszczególne elementy szkolenia. Zajęcia zakończyły się o godz. 12.00.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg