Kurs Dowódczo – Metodyczny: fotorelacja

24 lipca 2013 Kordek

kdm12.jpgW dniach 29 – 30 września 2012 r. odbył się w Łodzi Kurs Dowódczo – Metodyczny organizowany przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl oraz Jednostkę Strzelecką 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW. W kursie wzięło udział 14 strzelców z trzech największych organizacji strzeleckich: Związku Strzeleckiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW.

W pierwszym dniu zajęć realizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne, m.in. dt. metodyki prowadzenia zajęć taktycznych, zasad dowodzenia i procesu dowodzenia, zasad orientowania topograficznego i nawigacji podczas dowodzenia, zasad dowodzeniem pododdziałem w walce oraz procedur komunikacji przez środki dowodzenia.
Wieczorem kursanci prowadzili praktyczne zajęcia na podpunktach nauczania, a także uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego. Podczas apelu podsumowującego pierwszy dzień zajęć wręczono kolejne naszywki piechoty osobom, które spełniły wymagania i złożyły wniosek w tej kwestii do Zarządu ObronaNarodowa.pl

Drugiego dnia KDM uczestnicy realizowali zadanie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce, gdzie wystąpili w roli dowódców plutonu i
dowódców drużyn. Na koniec Kierownik Kursu podziękował kursantom za zaangażowanie i przygotowanie się do zajęć oraz skierował na ręce druż. ZS Krzysztofa Piechowicza szczególne podziękowania dla współorganizatora Kursu – JS 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg