Orzeł i nakrycie głowy Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – tradycje i współczesność

24 lipca 2013 Kordek

orzel-on.jpgZarząd Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, chcąc wyróżnić swoich członków, którzy należąc do różnego rodzaju stowarzyszeń oraz nieformalnych grup militarnych noszą zróżnicowane umundurowanie wprowadził uchwałą nr 08/2012 ujednolicone nakrycie głowy z Orłem Obrony Narodowej, które ma w czasie wspólnych szkoleń budować jedność i „esprit ducorps” członków stowarzyszenia.

Nakryciem głowy jest beret koloru koniakowego (brązowy) zaczerpnięty z tradycji zlikwidowanych pododdziałów Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych RP z okresu 1995 – 2008, ciekawostką jest fakt, iż udało się naszemu stowarzyszeniu pozyskać berety tłoczone, wz. 2001, które w niewielkiej cześci zostały wprowadzone do pododdziałów Obrony Terytorialnej.

Uzupełnieniem nakrycia głowy jest Orzeł Obrony Narodowej wzorowany na Orle Wojskowym wz. 39 Obrony Narodowej II Rzeczpospolitej Polskiej – Orzeł wz. 39 był regulaminowym orzełkiem Obrony Narodowej noszonym do rogatywki garnizonowej. Rozkazem 22 czerwca 1939 r. dodano do niego rozetkę na podkładce. Miał być noszony z rozetką od 1 września 1939 r.1. Niestety nie posiadamy danych, które pododdziały Obrony Narodowej otrzymały orzełki z rozetkami i czy orzełek ten był noszony podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

Wzór wprowadzony w stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej został oparty inaczej niż w oryginale – na orzełku Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, jednakże jest uzupełniony – tak jak miało to miejsce przed II Wojną Światową – o rozetkę w formie biało – czerwonej podkładki, wytłoczonej z blachy mosiężnej i pokrytej emalią (lub farbą termoutwardzalną). Część biała jest na zewnątrz, a czerwona w odcieniu cynobru wewnątrz. Zewnętrzna krawędź rozety oraz linia rozgraniczenia barw faliste. Rozetka zakładana jest na gwint orła poprzez dwa otwory w jej dolnej części i środkowej, następnie dociskana jest nakrętką. Rozetka ta nawiązuje do polskich tradycji powstańczych czasów zaborów, kiedy to uczestnicy zrywów narodowych przypinali do swoich czapek biało czerwone rozety.
Takie połączenie tradycji i nowoczesnej myśli Obrony Terytorialnej daje stowarzyszeniu nawiązanie do wszystkich elementów Obrony Narodowej i Terytorialnej jakie pojawiały się w wielowiekowej tradycji Oręża Polskiego. Orzeł na berecie noszony jest nad lewym okiem.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Przypis:
1 – http://www.weu1918-1939.pl/piechota/odznaki/orzelek_on/departament_piechoty_mundury_orzelek_on.html