Prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl na spotkaniu w BBN!

24 lipca 2013 Kordek

spotkanie-w-bbn.jpgDnia 12 marca 2013 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Szefa BBN Generała Stanisława Kozieja z przedstawicielami instytucji analitycznych oraz środowiska akademickiego, na którym rozmawiano o reformie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, szczegóły dostępne są tutaj. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez BBN Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, do którego został zaproszony przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w osobie Prezesa Zarządu Grzegorza Matyasika.

Gospodarz spotkania Generał Koziej przedstawił założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ukazując słabości i mankamenty obecnego SKiD SZ (min. fakt wzrostu ilości dowództw z 4 do 7) następnie Pan Generał odwołał się do modeli kierowania i dowodzenia w USA i NATO przechodząc do zaprezentowania ideowego modelu SKiD, który miałby zacząć funkcjonować od 2014 r., czytelników zainteresowanych szczegółami reformy SKiD przedstawionymi przez gen. Kozieja odsyłamy tu:

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4396/Reforma_systemu_kierowania_i_dowodzenia_Silami_Zbrojnymi_RP.html

Następnie zaproszeni uczestnicy spotkania przedstawiali swoje uwagi i pytania związane z projektem reformy SKiD m.in. pytając o koszty reformy, podział kompetencji pomiędzy Dowódcą Operacyjnym a Dowódcą Generalnym, zwracając uwagę na podobieństwo systemu SKiD jaki funkcjonował w II RP w latach 30 do systemu, który będzie funkcjonował po reformie, zwracano także uwagę na zagrożenia związane z wprowadzeniem reformy, gdzie na tą chwilę system sprawdza się, a zagrożeń jego poprawnego funkcjonowania po reformie jest wiele – np. rozgrywki polityczne wokół mianowania na poszczególne stanowiska najwyższych dowódców SZ RP. Prezes ON.PL Grzegorz Matyasik pytał m.in. o to kto będzie „pierwszym żołnierzem” po reformie SKiD – Szef Sztabu Generalnego czy Dowódca Operacyjny SZ który miałby w czasie „W” stać się niejako pierwszym kandydatem na Naczelnego Dowódcę, następnie pytał o zagrożenie związane z rozrostem sztabów funkcjonujących w ramach dowództw (gen. Koziej określił funkcjonujących w ramach Dowództwa Generalnego dotychczasowych Dowódców Rodzajów sił Zbrojnych mianem „szefów sztabów”, stąd pojawiała się pewna wątpliwość), a na koniec Prezes pytał o rozwiązanie proponowane w zakresie funkcjonowania szefa sztabu Wojsk Specjalnych, który docelowo według gen. Kozieja ma być pod tzw. „podwójnym kapeluszem” czyli funkcjonować zarówno w Dowództwie Operacyjnym jak i Dowództwie Generalnym. Prezes w swoim pytaniu sugerował funkcjonowanie docelowo jednego Dowództwa SZ zamiast dwóch. Szkoda, że w dyskusji nie zabrał głosu żaden przedstawiciel Sztabu Generalnego, zainteresowanych czytelników poglądami Szefa Sztabu Generalnego w dyskusji nad reformą SKiD zapraszamy tu:

http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/publikacje/potrzeba_debaty_o_przyszlosci.pdf

Reasumując forma konsultacji społecznych realizowana poprzez Strategiczne Forum Bezpieczeństwa jest bardzo interesującym pomysłem wymiany poglądów i opinii w temacie obronności państwa szkoda, że w tym przypadku dyskusja była prowadzona na etapie post fatum ponieważ projekt ustawy reformującej SKiD dokładnie w tym samym dniu tj. 12.03.2013 r. został przyjęty przez rząd. Niemniej jednak Panu Generałowi dziękujemy za dostrzeżenie działalności analitycznej stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl i zaproszenia na spotkanie w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.bbn.gov.pl