Projekt Szkoleniowy Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej”

24 lipca 2013 Kordek

lpot.jpgOd dnia 15 sierpnia 2012 r. uchwałą nr 10(18)/2012 Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl rozpocznie się realizacja Projektu Szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” (LPOT). Celem LPOT jest integracja nieformalnych grup proobronnych poprzez jednolity system szkolenia. Szczegóły i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w „Regulaminie Organizacyjnym LPOT” (KLIK). Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, przeznaczony jest dla członków Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl.

Na potrzeby projektu Dowództwo LPOT może tworzyć struktury szkoleniowe (kompanie, plutony, drużyny) nie będące terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w myśl art. 10 pkt 2 Ustawy o Stowarzyszeniach.

Pierwszą grupą, która postanowiła wystartować w ramach projektu LPOT (a Dowódca jest głównym pomysłodawcą projektu i współtwórcą Regulaminu) jest „1 Dolnośląski Pluton Obrony Terytorialnej” działający wcześniej w JS 3023 ZS „Strzelec” OSW, a po opuszczeniu szeregów „Strzelca” prowadzącą działalność szkoleniową jako SR Team.

Na stronie ObronaNarodowa.pl została uruchomiona specjalna zakładka LPOT (KLIK) gdzie można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat projektu, działalnością 1 DPOT i ramowym planem szkolenia na rok 2012/2013 oraz zdjęciami ze szkoleń grupy tworzącej 1 DPOT. Materiały w zakładce będą sukcesywnie rozwijane wraz z prowadzoną działalnością szkoleniową oraz pojawieniem się nowych pododdziałów.

Do działania w ramach projektu zapraszamy wszystkie nieformalne grupy proobronne, którym bliska jest koncepcja powszechnej Obrony Terytorialnej i które chciałyby rozpocząć działalności w oparciu o określone ramy organizacyjno – prawne i pomoc jaką oferuje stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Wszelkich informacji w tym temacie udzielają członkowie Stowarzyszenia, do których prosimy pisać w kwestiach ewentualnego uczestnictwa w projekcie LPOT:

Grzegorz Matyasik: g.matyasik@obronanarodowa.pl
Stanisław Drosio: s.drosio@obronanarodowa.pl