3 rocznica działalności projektu ObronaNarodowa.pl – w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2013 Kordek

1 sierpnia 1944 roku – 69 lat temu – wybuchło Powstanie Warszawskie, czyn podsumowujący 5-letnią konspiracyjną walkę podziemnego Wojska Polskiego, czyli Armii Krajowej. W dzisiejszych czasach – w których wartość słowa drastycznie się zdewaluowała, a ocena działań naszych przodków albo podana jest miażdżącej i bezsensownej krytyce (paranoicznym zachowaniem jest ocena niektórych historyków i polityków, którzy nie zważając na pewne uwarunkowania związane np. z czasami, mentalnością, zachowaniem i systemem wartości ówczesnych naszych przodków – żołnierzy 350-tysięcznej Armii Krajowej) albo nadmiernemu patosowi nie pozwalającemu wyciągnąć należytych wniosków z historii – zanika chwila zadumy i zastanowienia o poświęceniu, motywacji i celach, a także bohaterstwie oraz niesamowitemu wyszkoleniu nabytemu w specyficznych warunkach konspiracji żołnierzy Armii Krajowej.

A Powstanie Warszawskie stało się pewną kwintesencją tych działań. Zresztą można pisać godzinami na ten temat, natomiast wiele oddaje scena z filmu „Popiół i diament”, która siłą rzeczy zmusza do refleksji:

www.youtube.com/watch?v=d0tk5usOE7Y
 

W ten też dzień, 1 sierpnia 2010 roku rozpoczął działalność portal ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Choć termin startu portalu trochę przypadkowo zbiegł się z datą 1 sierpnia to idea stworzenia Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej zbiega się z ideałami Armii Krajowej. Najtrafniej ujęli to eksperci z Akademii Obrony Narodowej: „Fundamentem bezpieczeństwa narodowego Polski jest powszechna cywilno – wojskowa organizacja ochrony i obrony narodowej oparta na nowoczesnej strategii wojskowej C. v. Clausewitza i koncepcji strategicznej obrony Polski prof. Z. Brzezińskiego oraz doświadczeniach potęgi obronnej Polski klasycznej, których podstawę stanowi obronny system wojskowy składający się z mobilnych wojsk operacyjnych i powszechnej Obrony Terytorialnej (kontynuacji Armii Krajowej)1. Wydaje się, iż porównanie koncepcji powszechnej Obrony Terytorialnej z koncepcją Armii Krajowej jest bardzo trafne.

Krótko wspominając początek startu portalu ObronaNarodowa.pl warto zauważyć, iż początkowo ani pomysłodawca – Grzegorz Tarnawski, ani Stasiu Drosio ani Grzegorz Matyasik nie myśleli wtedy, że projekt ObronaNarodowa.pl będzie zmierzać w tym kierunku, w którym znajduje się obecnie – tzn., że zostanie powołane stowarzyszenie, że to stowarzyszenie rozpocznie szerszą działalności szkoleniową w celu integracji środowiska, że zostaną stworzone projekty działania pododdziałów szkoleniowy, np. Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, co zresztą pokazuje pierwszy tekst jaki pojawił się na portalu:

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej wystartował!
 

Pomysł i idea zaczęły szybko ewaluować, pojawił się pomysł pierwszego ćwiczenia zgrywającego „Kompania w obronie”, gdzie przed ćwiczeniem odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

 

Zebranie założycielskie stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
Ćwiczenie „Kompania w Obronie” – relacja

Proces rejestracji stowarzyszenia trochę się przedłużył, ponieważ Sąd Rejestrowy miał zastrzeżenia do Statutu. Zgodnie z zaleceniami Sądu Statut został poprawiony i dnia 30 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000394881:

 

Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej wystartował!
 

W ciągu trzech lat działalności na portalu udało się zamieścić wiele interesujących artykułów dotyczących zarówno Obrony Terytorialnej jak i nowoczesnej polskiej myśli wojskowej i problematyki obronności państwa – do chwili obecnej jest ich 37, w tym opracowania współtwórców koncepcji polskiej Obrony Terytorialnej prof. płk (r) Józefa Marczaka, prof. Romualda Szeremietiewa, prof. Ryszarda Jakubczaka, dr Krzysztofa Gąsiorka oraz dr Grzegorza Kwaśniaka. Członkowie stowarzyszenia podjęli także próbę opracowania własnego autorskiego projektu zmian w systemie Narodowych Sił Rezerwowych, pt. „NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych” zawierające wariant rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania NSR.

Drugim istotnym elementem, o którym warto wspomnieć, to działalność szkoleniowa, gdzie w roku 2011 wzięło udział w szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl 651 osób, a w roku 2012 r. 854 osoby. W ramach projektu ObronaNarodowa.pl uruchomiono dwa wewnętrzne projekty szkoleniowe – Lekka Piechota Obrony Terytorialnej oraz Grupa Szybkiego Reagowania. Ponadto udało się zorganizować duże ćwiczenia zgrywające środowisko organizacji pro obronnych – najpierw w roku 2011 „Kompania lekkiej piechoty w natarciu” w Mrozach, a rok później „Kompania lekkiej piechoty w natarciu w terenie zabudowanym” ćwiczyła w realnych warunkach miejskich – w centrum Wodzisławia Śląskiego.

W tym miejscu warto wspomnieć i podziękować sporemu zespołowi ludzi, którzy bardzo mocno zaangażowali się zarówno w organizację i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych oraz w bieżącą działalność szkoleniową w LPOT i GSR. Paweł, Marek, Apacz, Szulik, Borys, Stasiu, Beti i wiele innych osób to trzon kadry szkoleniowej, która z pasją i niebywałym profesjonalizmem prowadzą zajęcia szkoleniowe. Świetną pracę wykonuje LPOT na czele ze Stasiem jako Dowódcą LPOT-u, z dowódcami plutonów – Szulikiem i Markiem a także Reconem (który od maja działa także w ON.PL) i z dowódcami drużyn – Sebastianem i Barym, Victorem i Carlosem. Podobnie dzieje się w GSR, którym dowodzi Apacz, a pomagają mu Marek, Paweł, Max, Mateusz, Przemo. W działaniu potrzebne jest wsparcie – tu prym wiedzie nasz Admin – Grzegorz, który wykonuje mrówczą pracę w postaci zamieszczenia wszystkich informacji na portalu oraz doradza i ratuje w ostatniej chwili jak podczas rozliczania. Następną osobą dającą wsparcie organizacyjno – administracyjne jest Grzegorz – Skarbnik – pilnuje składek, załatwia legitymacje, administruje kontem na Twitterze. Z kolei Michał udziela supportu technicznego – dzięki niemu mamy informacje o najnowszej technice oraz porady jak i gdzie można z takiego wsparcia technicznego skorzystać. Natomiast Ania administruje kontem na Facebook-u i nieraz reprezentuje stowarzyszenie na oficjalnych spotkaniach. Leszek, Szymon, Wojtek, Geno, Pan Waldemar ze Świdnika i wielu, wielu innych wspierają dobrym słowem i ciekawymi pomysłami.

Jest też spora grupa zaprzyjaźnionych osób z wielu organizacji, którzy pomagają Nam zarówno w działalności organizacyjnej jak i szkoleniowej. Sympatyk Rafał – mimo, że nie jest członkiem stowarzyszenia co miesiąc wpłaca określoną sumę wspierając nas w ten sposób – za co jest okazja aby szczególnie podziękować. Sympatyk Filip zaangażował się i przyczynił się do spotkań z Senatorami Senackiej Komisji ON. Adam, Piechur, Przytul i pozostała ekipa z Jednostki Strzeleckiej 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW nigdy nie odmawia pomocy, bez której ciężko byłoby zorganizować szkolenia w centralnej Polsce. Podobnie wsparcie daje nam Jednostka Strzelecka 2023 ZS „Strzelec” OSW z Wodzisławia Śląskiego z Łuną, Michałem i Pariską na czele. Wielokrotnie mogliśmy liczyć także na pomoc JS 3053 Nysa ZS „Strzelec” OSW gdzie pomagali nam Gieroj i Siwy oraz doktor Grzegorz. W Związku Strzeleckim ObronaNarodowa.pl może liczyć na pomoc Maxa i Piotra z Oddziału Radom. Dużego wsparcia i pomocy dla ON.PL udziela Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” z JS 1009 i JS 1010, z Andrzejem, Karolem, Grzegorzem, Beti, Markiem, Mateuszem, Tomkiem i wieloma innymi osobami w składzie osobowym i instruktorskim. Bardzo dobrze współpracowało się podczas konferencji nt. Obrony Terytorialnej z przedstawicielami JS 1313 AON – Markiem, Darkiem i całą ekipą. ObronaNarodowa.pl ma świetny kontakt z przedstawicielami Komendy Głównej ZS „Strzelec” – Komendantem oraz Szefem Wydziału Szkoleniowego – Robertem i współpraca przebiega wzorowo. Wiemy, że pododdziały ON.PL także współpracują z wieloma Jednostkami Strzeleckimi: m. in. z JS 3006 Nowa Sól, JS 4046 Sulechów, JS 2045 Skała, JS 2039 Kraków, LOK „Zwiad”, Formacją SGO, Formacją Śląsk, stowarzyszeniem WiN, Wrocławskim Stowarzyszeniem Militarnym Paratus. Interesująco zapowiada się także współpraca z Legią Akademicką KUL, JS 2063 Świdnik i JS 2010 Lublin ZS „Strzelec” OSW przy organizacji ćwiczenia „Kompania lekkiej piechoty w działaniach opóźniających – Świdnik 2013”.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, których być może nieświadomie pominęliśmy, którzy praktycznie codziennie przeglądają nasz portal, piszą do nas maile lub dzielą się ze swoimi przemyśleniami na forum. Wiemy, że mamy wielu kibiców naszej sprawy – stworzenia obywatelskiej terytorialnej armii ochotniczej – i wszystkim dziękujemy, w szczególności takim „kibicom” jak: prof. Józef Marczak, prof. Romuald Szeremietiew, prof. Ryszard Jakubczak, dr Krzysztof Gąsiorek, dr Grzegorz Kwaśniak.

Wydaje się, że przez te 3 lata stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl udało się wyrobić konkretną i solidną markę – pokazać kierunek, do którego wcześniej czy później decydenci będę musieli zmierzać, tzn. do stworzenia aktywnej rezerwy wojsk obrony terytorialnej (czy jak wolą niektórzy sił terytorialnych). W stowarzyszeniu działają silne i ciekawe osobowości, ludzie z pasją, którzy chcą się rozwijać. Jednocześnie mimo dużego zróżnicowania, mimo wielu odrębnych wizji i poglądów na prowadzoną działalność organizacyjną udało nam się nie wpaść w żadne powiązania polityczno – ideologiczne i naszym zdaniem zachowaliśmy obiektywizm i bezstronność nie bojąc się przy tym wyrażać swojego zdania. Cieszy nas również fakt, że system szkolenia, który zaproponowaliśmy jest akceptowalny przez wielu członków różnych organizacji pro obronnych, co odzwierciedlenie ma w szkoleniach, które organizujemy lub współorganizujemy. Fakt – nie staliśmy się organizacją masową, ale czujemy się awangardą, która przeciera szlak. I zapraszamy innych aby dołączyli do tej awangardy lub równolegle ruszyli w tym samym kierunku co ObronaNarodowa.pl. A kierunek jest prosty – stworzenie obywatelskiego wojska terytorialnego, zdolnego przeciwdziałać zagrożeniem militarnym i niemilitarnym Rzeczpospolitej Polskiej.