Kompania w Działaniach Opóźniających ŚWIDNIK 2013 – informacja

9 września 2013 Kordek

W dniach 12-13 października br. w Świdniku odbędzie się ćwiczenie Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym. Zgłoszenia do 25 września 2013 r. Ilość miejsc ograniczona – preferowane osoby które ukończyły Kurs Walki w Mieście. Koszt uczestnictwa: 50 zł. Szczegóły w rozszerzeniu.

INFORMACJA NA TEMAT ĆWICZENIA KOMPANIA W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH ŚWIDNIK 2013

Termin: 12-13.10.2013 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00 12.10.2013
Zakończenie: godz. 13.00 13.10.2013
Miejsce: Budynek byłego Gimnazjum nr 2, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, Świdnik

Organizatorzy: Legia Akademicka KUL, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Jednostka Strzelecka 2063 Świdnik im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej.
Współpraca: Burmistrz i Urząd Miasta Świdnik.

Uwaga!: Istnieje możliwość przyjazdu 11.10.2013 od godz. 19.00.

Kierownik ćwiczenia: Szef sztabu LA sierż. Damian Duda (tel. 535 979 761)
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. logistyki: Dowódca JS 2063 Świdnik sierżant ZS Jakub Filipiuk
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. organizacyjnych: Grzegorz Matyasik
(e-mail: g.matyasik@obronanarodowa.pl)
Opracowanie merytoryczne założeń zgrywania i ćwiczenia: dr Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Małgorzata Mroszczyk.

Koszt: 50 zł – w ramach opłaty organizator zapewnia: nocleg, środki pozoracji, materiały pomocnicze, jedną obiadokolację oraz ubezpieczenie NW dla uczestników.

UWAGA!!!
Zgłoszenia tylko pocztą mailową. Zgłoszenie będzie przebiegać dwustopniowo – najpierw osoba aplikująca do ćwiczenia wysyła swoje zgłoszenie na adres: cwiczenie@obronanarodowa.pl , następnie w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje odpowiedź pozytywną lub negatywną (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu). W przypadku pozytywnego zakwalifikowania, osoba aplikująca wpłaca wpisowe na podane niżej konto. Następnie organizatorzy wysyłają ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania na ćwiczenie.

W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki),
– miejscowość z której przyjedzie uczestnik,
– stopień w organizacji, jeśli takowe istnieją.

W przypadku zgłaszania się grup bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia w formie arkusza kalkulacyjnego z kolumnami podanymi powyżej. Ilość miejsc ograniczona.

Do zgłoszenia potrzebne jest potwierdzenie w postaci wpłaty w kwocie 50 zł na konto o numerze: 81 1240 1503 1111 0010 5055 5508 Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie, w tytule przelewu „imię/imiona, nazwisko/ska, nazwa drużyny/jednostki, wpłata na cele statutowe”. W treści wpłaty należy podać nazwiska osób, których pieniądze dotyczą. W przypadku wycofania się po 30.09.2013 r. wpłata nie podlega zwrotowi. Rozliczenie ćwiczenia będzie jawne.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – zgrywanie plutonu – kompania w terenie zabudowanym na terenie świdnickiego Parku Przemysłowego. Dzień drugi – działanie kompanii na kolejnych liniach opóźniania na świdnickim osiedlu Adampol.

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG SZKOLENIA
Ćwiczenie rozpocznie się od apelu, na którym omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia przemieszczą się w rejon ćwiczeń zgrywających, gdzie będą realizowane zagadnienia związane ze zgrywaniem na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii podczas prowadzenia działań opóźniających.

Po zakończonych ćwiczeniach zgrywających uczestnicy szkolenia przemieszczą się w rejon zakwaterowania, gdzie zostanie przeprowadzone planowanie i ćwiczenie poszczególnych zadań w działaniach opóźniających na skróconych odległościach. Po kilkugodzinnym odpoczynku zostanie przeprowadzony alarm bojowy i wyjście w rejon ześrodkowania. Tam zostanie postawiony rozkaz bojowy do opóźniania. Część główna ćwiczenia to przechodzenie kompanii na kolejne linie opóźniania metodą przemienną w terenie zabudowanym.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA
Na czas ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę;
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej;
– śpiwór i karimatę;
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik;
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici;
– strój sportowy – dres i obuwie sportowe;
– prowiant suchy według osobistych potrzeb;
– przybory do pisania i rysowania;
– łopatkę piechoty;
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania;
– okulary ochronne / gogle – obowiązkowo;
– ochronniki uszu;
– rękawice.

Na zdjęciu: Ćwiczenie Kompania w Natarciu w Terenie Zabudowanym2012, fot. Małgorzata Makowiec