Szkolenie Escape Evasion Military Survival zakończone

24 września 2013 Kordek

eems2012.jpgW dniach 7 – 10 czerwca 2012 r. pod Olsztynem, odbyła się pierwsza edycja ćwiczenia Escape Evasion Military Survival, objętego patronatem Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu oraz przy akceptacji ćwiczenia przez Szefa Szkolenia Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

Skala ćwiczenia, wstępnie określona na poziom kompanii, musiała zostać drastycznie zmniejszona. W ćwiczeniu wzięło udział łącznie 21 osób. Byli to
przedstawiciele Wojska Polskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Leśnej Nadleśnictwa Kudypy, Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz
organizacji Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza (JS 4018 Gdańsk, JS 1313 AON, JS 4016 Olsztyn), Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Pierwotne założenie ćwiczenia nie uległo zmianie. Uczestnicy EEMS stworzyli 3 zespoły:
1. Grupę Zabezpieczenia Medycznego, w której skład weszli ratownicy medyczni WP (uczestnik misji zagranicznych PKW), ratownik OSP z Wyspecjalizowanej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, Strażnik Leśny oraz Ratownik Medyczny Pogotowia Ratunkowego.
2. Grupę prowadzącą działania taktyczne, złożoną ze Strzelców, mającą na celu wykrycie ukrywającego się w terenie rozbitego pododdziału przeciwnika.
3. „Grupę Specjalną” przeciwnika, złożoną ze Strzelców oraz survivalowców, mającą zadanie ewakuacji z obcego terytorium.

Każda z grup otrzymała własne rozkazy i zadania, których prawidłowe opracowanie i wykonanie konfrontowano w terenie z pozostałymi zespołami, w
zależności od przyjętej w ćwiczeniu roli, podejmując współpracę lub dążąc do wykrycia i pojmania przeciwnika.

W ramach ćwiczenia zrealizowano następujące zagadnienia:
– podstawy taktyki indywidualnej i zespołowej pod kątem przygotowania drużyny do działań patrolowych w terenie lesistym (zgrywanie, ujednolicenie),
– podstawy nawigacji z wykorzystaniem mapy i kompasu,
– teoria działań przeciwdywersyjnych oraz nieregularnych,
– planowanie działań w pododdziałach, w tym stawianie rozkazu bojowego poprzedzonego zarządzeniem przygotowawczym, opracowanie marszruty oraz tras ewakuacji, wariantów działania i kalkulacji czasu, opracowanie planu działania w obiekcie (skrytka materiałowa GS), opracowanie planu działania
w punkcie podjęcia przez środek ewakuacji, prowadzenie planowania w oparciu o przygotowany przez uczestników stół plastyczny,
– podstawy pierwszej pomocy, w tym BLS,
– zakres i założenia kursów SERE, a założenia ćwiczenia EEMS (poziom SERE „B”), wybrane elementy,
– wola przetrwania, code of conduct i nastawienie mentalne, czynnik stresu, ucieczka i unikanie, szybka lista kontrolna (podstawowe działanie) omawiane w oparciu o FM 21-76-1,
– maskowanie indywidualne,
– planowanie ucieczki i unikania w ramach małego pododdziału,
– wyposażenie indywidualne w oparciu o tzw „pierwszą linię” oraz uzupełnienie wyposażenia z wykorzystaniem śmieci wydobytych przez uczestników z kubła na odpady (sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa),
– opracowanie procedur działania Grupy Zabezpieczenia Medycznego (ratownicy z różnych środowisk, zgrywanie),
– prowadzenie działań poszukiwawczo – ratowniczych w terenie lesistym,
– prowadzenie pozoracji medycznych od etapu przyjęcia zgłoszenia, poszukiwania poszkodowanego w terenie, udzielenia niezbędnej pomocy celem
ustabilizowania stanu poszkodowanego oraz jego ewakuacja transportem kołowym do punktu przejęcia przez Pogotowie Ratunkowe,
– prowadzenie pozoracji medycznej w warunkach taktycznych (GZM oraz „czerwoni”)
– realne zabezpieczenie medyczne ćwiczenia oraz obsługa punktu sanitarno – ambulatoryjnego,
– odbycie 40-godzinnego ćwiczenia terenowego w zakresie ucieczki i unikania („zieloni”) oraz poszukiwania przeciwnika („czerwoni” + GZM w zakresie zadań własnych)
– przeprowadzenie ewaluacji ćwiczenia, w oparciu o sukcesywnie uzupełniane przez wszystkich uczestników karty ewaluacyjne (aspekt organizacyjny, kwestie techniczne dotyczące działań survivalowych oraz taktycznych, zagadnienia dotyczące stanu psychicznego uczestników, w tym analiza pozytywnych i negatywnych emocji doświadczanych w trakcie realizacji zadań).

Każdy uczestnik EEMS 2012 miał świadomość, że zadanie postawione grupie czerwonej (przeciwdywersyjnej), powinno wykonywać nie 9, a 109 Strzelców! Nie możliwym stało się osiągnięcie pełnego efektu presji psychicznej, obciążającej zespół „zielony”, wynikającej z dominacji „czerwonych” w terenie. Nie rezygnowano jednak z przeprowadzenia ćwiczenia, zmniejszono jedynie obszar działania zespołów w terenie. „Zieloni” zostali zatem zmuszeni do prowadzenia ewakuacji w wąskim pasie styku dwóch kompani OT. Utrata jednego z członków ich grupy, który musiał zostać odszukany i faktycznie ewakuowany zgodnie z procedurami GZM, przyczyniła się przy okazji do pozyskania przez „czerwonych” dodatkowych informacji o przeciwniku, wydobytych w trakcie krótkiego „przesłuchania jeńca”. Drużyna OT zaktualizowała informacje o przeciwniku i w związku z tym została postawiona przed koniecznością zmiany planu działania i dostosowania go do nowej sytuacji. GS przeciwnika, czyli „zieloni”, pomimo braku uzupełnienia racji żywnościowych w skrytce materiałowej oraz częściowego działania „z pamięci”, czyli pozbawieni map, mieli jednak do końca ćwiczenia wiele szczęścia. W izolowanym przez „czerwonych” sektorze ominęli sekcję sił OT o około 100 metrów, natomiast do punktu ewakuacji i podjęcia przez transport kołowy dotarli jedynie z 3 minutową przewagą nad przeciwnikiem. Patrol sił OT doświadczył w związku z tym widoku GS przeciwnika opuszczającej strefę ewakuacji, na chwilę przez zorganizowaniem zasadzki w tym punkcie…

Jako organizator EEMS pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. W szczególności dziękuję za pomoc Cyna oraz członków Grupy Zabezpieczenia Medycznego, dzięki którym trzy realne interwencje znalazły bezpieczny finał. Jestem zaszczycony tym, że mogę opierać swoje szkolenia i ćwiczenia o tak kompetentną kadrę. Jestem również niezmiernie zadowolony z faktu, że udało się nam wspólnie stworzyć takie ćwiczenie, w którym każda osoba zaangażowana była w pełni w realizowany tok zajęć i nie istniała grupa, którą można by określić mianem „obsługi” ćwiczenia. Dzięki elastyczności myślenia, trzy z pozoru odmienne płaszczyzny działania EEMS przenikały się, uzupełniały, a potencjał wszystkich ćwiczących grup został w pełni wykorzystany do tego, by stworzyć warunki czerpania wiedzy dla pozostałych.

Relacje uczestników EEMS 2012 odnaleźć można na stronie www.survival.olsztyn.pl w dziale Przygody.

Jakub Dorosz – instruktor survivalu Nr 3611/PAS/2010
członek Stowarzyszenia Obronanarodowa.pl

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg