„Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym” Świdnik 2013 – zaproszenie dla publiczności

9 października 2013 Kordek

Zapraszamy na kulminację tegorocznego ćwiczenia „Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym”, które odbędzie się w dn. 12-13 października 2013 w Świdniku. To drugie ćwiczenie a zarazem eksperyment prowadzony w Polsce, integrujący władze terytorialne, potencjał obronny społeczeństwa oraz nowoczesną technologię. Celem jest promowanie koncepcji Obrony Terytorialnej/Gwardii Narodowej, funkcjonującej jako komponent Sił Zbrojnych RP.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa serdecznie na kulminację tegorocznego ćwiczenia „Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym”. Jego celem jest integracja władz terytorialnych, zarządzania kryzysowego, potencjału organizacji pro-obronnych oraz podmiotów gospodarczych i nowoczesnej technologii.

Nasze stowarzyszenia – Legia Akademicka KUL, ObronaNarodowa.pl, Jednostka Strzelecka 2063 ZS „Strzelec” OSW – zrzeszają zarówno personel cywilny, w tym młodzież i studentów, jak również żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa. Naszym głównym celem jest integracja środowisk pro-obronnych, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych oraz promowanie koncepcji Obrony Terytorialnej/Gwardii Narodowej, funkcjonującej jako komponent Sił Zbrojnych RP, podobnie jak to ma miejsce w większości państw NATO i UE.

W ostatnim czasie obserwujemy z niepokojem narastające światowe konflikty, zarówno te geopolityczne, jak i militarne na niespotykaną dotychczas skalę oraz szereg gwałtownych zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, wyrządzających poważne zniszczenia i szkody również w naszym kraju.

Nasze działania podyktowane są troską o bezpieczeństwo naszych lokalnych społeczności w tym naszych domów, rodzin i przyjaciół. Zdajemy sobie również sprawę, iż aby uzyskać synergię i efektywność działania niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia i ratownictwa. Wymagania takie stwarza współczesna przestrzeń walki o przewagę informacyjną w czasie pokoju i kryzysu w środowisku NCW (Network-Centric Warfare) / NNEC (NATO Network Enabled Capabilities).

Ćwiczenie „Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym”, jest drugim ćwiczeniem i eksperymentem w Polsce, integrującym władze terytorialne (w tym wypadku władze miasta Świdnik), potencjał obronny społeczeństwa (organizacje pro-obronne) oraz nowoczesną technologię (będącą w dyspozycji przedsiębiorców). Rok wcześniej (w dniach 27-28.10. 2012) podobne ćwiczenie „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym” odbyło się w Wodzisławiu Śląskim: ,

Miejsce ćwiczenia: Świdnik (dzielnica Adampol) Termin: 12-13.10.2013 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00, 12.10.2013
Zakończenie: godz. 13.00, 13.10.2013

12.10.2013r. (sobota – zajęcia wewnętrzne). – Dzień zgrywania pododdziałów
13.10.2013r. (niedziela) – Dzień realizacji ćwiczenia

Działania taktyczne pododdziałów:
09.00 – osiągnięcie pełnej gotowości do działań opóźniających, rozpoczęcie natarcia przez OPFOR.
10.30 zakończenie działań
11.30 – 12.00 apel w centrum miasta, złożenie meldunku Burmistrzowi – plac Konstytucji 3 Maja
12.00 – 13.00 prezentacja sprzętu i nowoczesnych technologii (plac przed byłym Gimnazjum nr 2)
13.00 – 13.30 opuszczenie miejsca zakwaterowania i zakończenie całego przedsięwzięcia.

Osoby odpowiedzialne za organizacje ćwiczenia:

Kierownik ćwiczenia:
sierż. LA Damian Duda – ( tel. 721 706 839) Legia Akademicka KUL
Kierownik ds. organizacyjnych:
por. rez. mgr Grzegorz Matyasik (g.matyasik@obronanarodowa.pl) ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
Kierownik ds. logistyki:
sierż. ZS Jakub Filipiuk JS 2063 ZS „Strzelec” OSW

Opracowanie merytoryczne założeń zgrywania i ćwiczenia: dr Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Małgorzata Mroszczyk – ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy ćwiczenia – „Kompania w Działaniach Opóźniających w Terenie Zurbanizowanym” Świdnik – 2013r.