KwDOwTZ 2013: Relacja z ćwiczenia „Kompania w działaniach opóźniających w terenie zurbanizowanym”

17 października 2013 Kordek

W dniach 12-13 października przeprowadzono ogólnopolskie manewry „Kompania w Działaniach Opóźniających ŚWIDNIK 2013”. Było to kolejne, największe w Polsce ćwiczenie typu „walka w mieście”, organizowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl we współpracy z innymi organizacjami proobronnymi.

Organizatorami ćwiczenia byli: Legia Akademicka KUL, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz Jednostka Strzelecka 2063 ZS „Strzelec” OSW. Ćwiczenie patronatem objęli Burmistrz Miasta Świdnik oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po zakwaterowaniu się uczestników szkolenia na terenie byłego Gimnazjum nr 2, ćwiczenie rozpoczęto apelem, na którym została przedstawiona kadra, omówiono kwestie organizacyjne, warunki bezpieczeństwa oraz logistykę związaną z realizacją przedsięwzięcia. Następnie uczestnicy szkolenia uformowali stu pięćdziesięcio osobową kompanię, która pod eskortą Żandarmerii Strzeleckiej z JS 2063 oraz miejscowej Policji ruszyła do Parku Przemysłowego. Tam odbyła się pierwsza część ćwiczenia – zgrywanie w ramach drużyn i plutonów.

W ramach tego etapu ćwiczenia Dowódcy Plutonów pod nadzorem Dowódcy Kompanii sprawdzali działanie podległych pododdziałów realizując m. in. następujące zagadnienia:
– reakcja na kontakt ogniowy, reakcja na ogień snajpera, wycofanie się w kontakcie z przeciwnikiem (osłona ogniowa i zasłona dymna), działanie ogień – manewr,
– wycofanie się na poszczególne linie opóźniania (koordynacja działania w pododdziale i osłona ogniowa),
– szyki patrolowe, przemieszczanie się wzdłuż budynków, pokonywanie przecznic,
– prowadzenie natarcia na przestrzeni ulicy (bez kontaktu i w kontakcie),
– procedury CLS w działaniach w terenie zurbanizowanym.

W tym samym czasie sekcje GSR realizowały również ćwiczenie przygotowawcze do realizacji swoich zadań:
– przemieszczanie się w terenie zurbanizowanym,
– reakcja na kontakt i zerwanie kontaktu,
– przejście FLOT i zmiana środowiska walki,
– wykonanie zasadzki przeciwpancernej w terenie zurbanizowanym.

Kolejna sekcja wraz Dowódcą GSR przeprowadzała równolegle rekonesans obszaru przyszłych działań pododdziału.

Po zakończeniu zgrywania kompania w kolumnie marszowej ponownie przemieściła się w rejon zakwaterowania, gdzie została wydana obiadokolacja. Następnie uczestnicy mieli chwilę odpoczynku, po czym rozpoczęły się przygotowania do realizacji ćwiczenie aplikacyjnego, czyli działań opóźniających. O godz. 18.00 do realizacji swoich zadań przystąpił pluton OPFOR, a o godz. 20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Świdnik, w której został uruchomiony kompanijny TOC (Tactical Operation Center), rozpoczęła się odprawa dla kadry dowodzącej pododdziałem.

W trakcie jej trwania, Dowódca Kompanii przedstawił założenia i sytuację taktyczną oraz postawił rozkaz bojowy dla dowódców plutonów. Tym samym rozpoczęto przygotowanie do realizacji zadań, trwające do późnych godzin nocnych. Następnie ok. godz. 22:00 przeprowadzono szkolenie radiooperatorów. Około godz. 24.00 do realizacji swoich zadań przystąpił pluton GSR, który po przemieszczeniu się w rejon działania rozwinął ubezpieczenia na prawdopodobnych kierunkach podejścia przeciwnika, prowadząc nasłuch i obserwację z użyciem środków noktowizyjnych.

O godz. 05.45 po ogłoszeniu alarmu bojowego pododdziały kompanii przystąpiły do realizacji ćwiczenia aplikacyjnego. W celu podjęcia działań opóźniających pododdział przemieścił się w rejon dzielnicy Świdnika – Adampol na skraj lasu Rejkowizna. W ramach przygotowania ćwiczący pododdział wykonał wyznaczone przez dowódców punkty oporu na liniach opóźniania. O godzinie 08.30 pododdziały kompanii osiągnęły gotowość bojową. Punkt Dowódczo – Obserwacyjny w środku ugrupowania rozwinął Zastępca Dowódcy Kompanii a całością sił z TOC-u zarządzał Dowódca Kompanii.

Około godziny 09.10 pododdziały OPFOR weszły w zasadzkę przygotowaną przez GS GSR 1-0, następnie przegrupowały się i rozpoczęły natarcie na lewym skrzydle kompanii. Ubezpieczenie GS GSR 2-0 wykryło siły przeciwnika na prawym skrzydle 3 plutonu, które rozwinęły się i próbując oskrzydlenia wyszły na pozycje 3 plutonu. Pluton zatrzymał przeciwnika, po czym zgodnie z założeniami przeszedł na kolejną linię opóźniania. Kolejna próba wdarcia się pododdziałów OPFOR w głąb przedmieścia została czasowo zdezorganizowana w wyniku zasadzki przeciwpancernej wykonanej przez sekcje z GSR 2-0 i 3-2.

Około godziny 09.30 działania przeciwnika zaczął wspierać środek napadu powietrznego w postaci śmigłowca AW-149 (który pojawił się dzięki uprzejmości firmy AgustaWestland – jednego z głównym partnerów ćwiczenia) zadając poważne straty prowadzącej działania kompanii. W tym momencie zadziałała przydzielona drużyna przeciwlotnicza dokonując „zestrzelenia” śmigłowca. W wyniku uderzenia środka napadu powietrznego pododdział OPFOR przeszedł do natarcia, a plutony kompania przeszły na kolejną linię opóźniania, gdzie zatrzymano nacierającego przeciwnika zmuszając go do wprowadzenia wozów bojowych.

W czasie tych działań zgodnie z rozkazem sekcje GSR wspierały walczące pododdziały piechoty we wskazanych przez dowódców plutonów punktach. Po przejściu kompanii na ostatnią linię opóźniania około godziny 10.00 ćwiczenie zostało zakończone przez Kierownika Ćwiczenia.

Ćwiczenie było obserwowane przez Gospodarza Miasta Świdnik Pana Burmistrza Waldemara Jaksona,który pojawił się w strefie działań wraz z zaproszonymi przez organizatorów gośćmi specjalnymi: płk rez. prof. AON dr hab. Józefem Marczakiem, Rektorem KUL Ks. Prof. Antonim Dębińskim, przedstawicielem WSOWL ppłk Czesławem Dąbrowskim oraz z przedstawicielami Komendy Głównej Straży Granicznej i Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Gośćmi ze strony organizatorów zajmował się Kurator Legii Akademickiej Pan dr Maciej Jońca oraz Pani Anna Maria Siarkowska ze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Po zakończeniu działań w Adampolu i posprzątaniu rejonu ćwiczenia pododdziały kompanii w zwartej kolumnie ruszyły na plac Konstytucji, gdzie punktualnie o godz. 11.30 odbył się uroczysty apel kończący ćwiczenie, w trakcie którego Kierownik Ćwiczenia sierż. LA Damian Duda złożył meldunek Burmistrzowi Świdnika. Następnie odbyły się krótkie przemowy zaproszonych gości. W swoim wystąpieniu Rektor KUL ks. Prof. Antoni Dębiński podziękował uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm, zaś Pan Waldemar Jakson Burmistrz Świdnika, wyrażając uznanie organizatorom zauważył, iż „wokół dobrej idei mogą zorganizować się różne środowiska”. Wyraził także nadzieję, że takie ćwiczenia będą odbywały się we wszystkich miastach powiatowych w Polsce. Z kolei płk rez. prof. AON dr hab. Józef Marczak zwrócił uwagę na fakt, iż koncepcja ćwiczenia wpisuje się w przygotowywaną obecnie zmianę koncepcji obrony Polski i w tym kontekście nazwał uczestników „awangardą polskiej obronności”. Po apelu ćwiczenie zostało oficjalnie zakończone.

Organizatorzy kierują specjalne podziękowania dla Burmistrza Miasta Świdnika Pana Waldemara Jaksona za udzielone wsparcie i szeroką pomoc organizatorom, której wykonawcą był st. chor. ZS Michał Kamela. Organizatorzy serdecznie dziękują przedstawicielowi WSOWL ppłk Czesławowi Dąbrowskiemu, który był obecny na całym ćwiczeniu – od sobotnich godzin porannych aż do zakończenia ćwiczenia, wspierając uczestników dobrym słowem oraz udzielając niezwykle cennych wskazówek dotyczących merytorycznej strony ćwiczenia.

Słowa podziękowania organizatorzy kierują także do Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa Urysnów – Strzeleckiej Ochotniczej Formacji Ratowniczej w Warszawie, która zabezpieczała medycznie imprezę delegując karetkę wraz z zespołem – w tym miejscu dziękujemy Panu Markowi Kuleszy oraz całej ekipie ratowników z Dowódcą Panem Piotrem Bęczkowskim.

Organizatorzy dziękują także firmom wspierającym ćwiczenie – szczególnie AgustaWestland za wsparcie i wysłanie śmigłowca AW 149 w rejon ćwiczenia. Podziękowania organizatorzy kierują także do firmy ESRI Polska oraz DJI-STUDIO, która udostępniła aparat Hexakopter S800-Evo wykonujący zdjęcia i filmy z powietrza, a także p. Pawłowi Janystowi właścicielowi firmy JANYSPORT za oporządzenie dla sekcji GSR.

Na koniec organizatorzy przedstawiają cała kadrę ćwiczenia oraz skład organizacyjny:
Kierownikiem ćwiczenia był sierż. LA Damian Duda (Legia Akademicka), zastępcą ds. organizacyjnych por. rez. Grzegorz Matyasik (ObronaNarodowa.pl), zastępcą ds. logistyki sierż. ZS Jakub Filipiuk (JS 2063 ZS „Strzelec” OSW). Opracowanie merytoryczne założeń zgrywania i ćwiczenia było przygotowane przez kadrę stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dr Pawła Makowca, Marka Mroszczyka oraz por. Małgorzatę Mroszczyk.

Ćwiczącą kompanią dowodził Marek Mroszczyk, jego zastępcą był Marek Szulikowski, a sierżantem kompanii była Beata Noskowicz. Plutonami dowodzili:

1 pluton – Wiktor Powiłajtis, pomocnik Michał Sarnek
2 pluton – Karol Krzewiński, pomocnik Michał Malinowski
3 pluton – Robert Kominek, pomocnik Maciej Paszyn
4 pluton GSR – kpt. Paweł Supiński
Pluton OPFOR – Robert Polak

Kierownikiem TOC był Stanisław Drosio, któremu w realizacji zadań związanych z rozwinięciem i konfiguracją systemów teleinformatycznych pomagali Mateusz Folwarczny oraz Łukasz Janoska.
Niewdzięczną role rozjemców pełnili: Łukasz Naczyński, Jakub Przytulski i Mateusz Markowicz.
Podoficerem prasowym ćwiczenia był Emilian Kaufman.

W składzie pododdziałów biorących udział w ćwiczeniu znaleźli się przedstawiciele m. in.:
ze Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl: 1 Mazowieckiego Plutonu LPOT, 1 Dolnośląskiego Plutonu LPOT, 1 Małopolskiej Drużyny LPOT, Grupy GSR z Radomia, Ełku, Mińska Mazowieckiego i Siedlec,
ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”: JS 1403 i 1405 Warszawa, JS 3102 Gdańsk, JS 1442 Kozienice,
ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej: JS 1313 AON, JS 4008 Łódź, JS 2023 Wodzisław Śląski, JS 4018 Gdańsk, JS 2039 Kraków, JS 2063 Świdnik.
Na ćwiczeniu obecni byli również członkowie: Legii Akademickiej KUL, Wrocławskiego Stowarzyszenia Militarnego Paratus i Stowarzyszenia WIN.
Razem z osobami zabezpieczającym ćwiczeniu w przedsięwzięciu wzięło udział 200 uczestników

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i dużą dyscyplinę podczas realizacji ćwiczenia.

Polecamy relacje prasowe z ćwiczenia:

Gazeta.pl: Odparli atak na osiedle Adampol w Świdniku

Świdnik: Strzały na ulicach obudziły mieszkańców

Relacja wideo

A szczególnie polecamy : wywiad w Radiu eR z Wiceprezesem ObronaNarodowa.pl Stanisławem Drosio oraz Kierownikiem ćwiczenia sierż. LA Damianem Dudą