Kurs Piechoty 2013

7 listopada 2013 Kordek

Zapraszamy na Kurs Piechoty 2013. Szkolenie odbędzie się w dn. 30.11-1.12.2013 r. w Mrozach k/Mińska Mazowieckiego.

Zakwaterowanie od godz. 9.00 w sobotę do 13.00 w niedzielę w Szkole Podstawowej w Mrozach (250m od PKP). Po uzgodnieniu z organizatorami możliwe także od piątku wieczorem. Koszt szkolenia wynosi 40 PLN. Organizatorem szkolenia jest 1 Mazowiecki Pluton OT. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 listopada br. na adres m.mroszczyk@obronanarodowa.pl

Ilość miejsc ograniczona. Informacja dla grup zorganizowanych: działamy w systemie 12 osobowych drużyn. Ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do Kursu Rozpoznania Ogólnowojskowego.

Kurs Piechoty przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Jest to kurs wstępny II etapu szkolenia, który poprzedza uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych:
a) taktycznych: Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego, Kurs Walki w Mieście,Kurs Działań Nieregularnych,
b) dowodzenia: Kurs Dowódców Drużyn/Szkoła Niższych Dowódców, Kurs Dowódców Plutonów.

Program szkolenia obejmuje podstawowe zasady taktyczne piechoty ujęte w sześć tzw. zasad walki (battle drills, BD), opartych na podstawowych działaniach lekkiej piechoty US Army, adoptowanych do struktury i działań obrony terytorialnej (OT). Szczegółowe założenia programowe dostępne są tutaj:Program Kursu Piechoty

EDIT: Uprzejmie informujemy, iż wskutek ogromnego zainteresowania przedmiotowym kursem, w dn. 19 listopada zamknęliśmy listę zgłoszeń. Powodem zamknięcia listy przed upływem wyznaczonego wcześniej terminu jest osiągnięcie granicy pojemności obiektu (120 zgłoszeń).

Zdjęcie:1 Mazowiecka Drużyna Obrony Terytorialnej