Egzamin na naszywkę GSR – Mrozy 2013

15 listopada 2013 Kordek

W dniach 26 – 27 października 2013 r.w Mrozach odbył się egzamin weryfikacyjny na naszywkę Grup Szybkiego Reagowania (GSR) Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Do egzaminu przystąpiło 14 kandydatów z różnych jednostek strzeleckich w Polsce (należących do SJS, ZS „S” OSW oraz ZS).

Dla niektórych z nich była to kolejna próba spełnienia wymogów, zarówno merytorycznych, jak i sprawności fizycznej. O randze egzaminu może świadczyć również obecność kandydatów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli do niego przystąpić, lecz przyjechali, aby mieć możliwość przystąpienia do niego w roku 2014 (zgłoszenie i późniejsza absencja wyklucza kandydata).

Zgodnie z zasadami rotacji, bieżący egzamin zorganizowała i zabezpieczała GS Siedlce/Mińsk Maz.

Po zbiórce i oficjalnym rozpoczęciu egzaminu przez Dowódcę GSR kpt. Pawła Supińskiego, przystąpiono do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej realizowanego na stadionie klubu Warta Mrozy (podciąganie na drążku, pompki, skrętoskłony oraz przysiady) oraz na sąsiadującym terenie leśnym (bieg na 8 km). Test sprawnościowy pozwolił na wstępną selekcję kandydatów, osoby które nie spełniły norm zostały wyłączone z dalszych etapów egzaminu.

Kolejną częścią sprawdzianu była pętla taktyczna w czasie której egzaminowani musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu wskazanych działów szkolenia podstawowego i zaawansowanego (I i II etap szkolenia taktycznego ON.pl) a także wytrzymałością fizyczną, marsz odbywał się bowiem w pełnym oporządzeniu oraz z plecakiem transportowym o ciężarze min. 18 kg. Ten etap również wymagał umiejętności koncentracji, koniecznej w wykonywaniu zadań mimo fizycznego zmęczenia. Na trasie odpadł z powodu kontuzji jeden z uczestników (GS Olsztyn), lecz o skali motywacji dowodzi fakt, że zgłosił kontuzję dopiero po zaliczeniu zadań z punktu (!).

Ukończenie marszu nie oznaczało dla kandydatów końca egzaminu, w MSD czekało ich postawienie zadania bojowego i konieczność przygotowania się do jego wykonania. Drużyna, działając ja

ko grupa szturmowa otrzymała zadanie opanowania a następnie zniszczenia obiektu zajętego przez przeciwnika (skład materiałowy). Rolę OPFOR odegrali strzelcy SJS Siedlce/Mińsk Maz.

dowodzeni przez sierż. ZS Beatę Noskowicz.

Skryte najście na obiekt i walka była więc kolejnym sprawdzianem, po którym kandydaci przemieścili się w rejon strzelnicy gdzie czekał ich sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego z zakresu prowadzenia ognia z kbk AK. Sprawdzian ten był, podobnie jak pętla taktyczna, nowym elementem weryfikacji, wprowadzonym na stałe w jej program. Złożoność elementów weryfikacji ma na celu podkreślenie odmienności charakteru działań GSR, wymagających wszechstronności w działaniu, co było widoczne w czasie ostatniego ćwiczenia w Świdniku, gdzie GS-y realizowały zarówno działania rozpoznawcze w ubezpieczeniu pozycji, jak i zasadzki w terenie zurbanizowanym.

Po ćwiczeniu ogniowym i powrocie, kadra GSR dokonała oceny końcowej kandydatów i zadecydowała o pozytywnej ocenie 6 uczestników, którzy otrzymali naszywki z atakującym orłem. Są one wyznacznikiem ich wyszkolenia, a jednocześnie powodem do dumy.

Paweł Makowiec, GSR (GS Radom)