Rosyjski Wojskowy Przegląd Zagraniczny o koncepcjach Obronanarodowa.pl!

23 listopada 2013 Kordek

Rosyjski „Wojskowy Przegląd Zagraniczny”: „W Polsce działa organizacja o patriotycznej orientacji „Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”, którego celem jest stworzenie krajowej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych RP, a działalność organizacji opiera się na promocji tej koncepcji i stworzenia pozytywnej opinii publicznej dla tej idei”.

Koncepcje stworzenia w Polsce obrony terytorialnej prezentowane na łamach portalu ObronaNarodowa.pl wzbudziły zainteresowanie naszych wschodnich sąsiadów. W „Wojskowym Przeglądzie Zagranicznym” nr 4/2013, oficjalnym periodyku Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (Зарубежное военное обозрение) ukazał się artykuł pułkownika S. Korciagina pt. „Koncepcja utworzenia wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeczpospolitej Polskiej” (Концепция создания войск территориальной обороны Республики Польша 2013).

Pełen tekst artykułu można odnaleźć m.in. tutaj: Polsha koncepcija sozdanija vojsk territorialnoj oborony Respubliki Polsha 2013

Autor artykułu, płk S. Korciagin już we wstępie informuje, że „w Polsce działa organizacja o patriotycznej orientacji „Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej”, której celem jest stworzenie krajowej aktywnej rezerwy Sił Zbrojnych RP”. Jednocześnie podkreśla, że „działalność organizacji opiera się na promocji tej koncepcji i stworzenia pozytywnej opinii publicznej dla tej idei”. Następnie autor wymienia ekspertów związanych z ideą Obrony Terytorialnej w Polsce – Ministra Romualda Szeremietiewa, Generała Romana Polko i Profesora AON Józefa Marczaka – którzy to postulują wprowadzenie w Polsce systemu Obrony Terytorialnej opartego na modelu szwedzkim i szwajcarskim. Dalej płk Korciagin przytacza dojść szczegółowo koncepcje zawarte w trzech opracowaniach zamieszczonych na portalu ObronaNarodowa.pl:

– KONCEPCJA STWORZENIA OBRONY TERYTORIALNEJ
– Koncepcja Strategiczna Obrony Terytorialnej Polski w XXI wieku
– NSR na rozdrożu – propozycje kierunków zmian w projekcie Narodowych Sił Rezerwowych

W artykule autor zamieścił także trzy diagramy z proponowaną przez ObronaNarodowa.pl strukturą batalionu:
Struktura batalionu lekkiej piechoty

diagram_rus.jpg
Płk Korciagin bardzo dokładnie podszedł do zbadania polskich koncepcji utworzenia sił Obrony Terytorialnej. Przyznać należy, że jest bardzo dobrze zorientowany w tej tematyce, zarówno w specyfice działań i wykorzystania Obrony Terytorialnej jak w i ramach organizacyjno- prawnych, w które OT jest wkomponowana.
Analizując tekst płk Korciagina można odnieść wrażenie, że oficer Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej lepiej dostrzega i rozumie korzyści oraz pozytywne aspekty utworzenia sił terytorialnych w Polsce niż decydenci z MON, Sztabu Generalnego czy BBN.

Na marginesie można dodać, iż próby przetłumaczenia artykułu płk Korciagina dokonał Dziennik Zbrojny piórem p. Roberta Ciechanowskiego:

Współczesna obrona terytorialna Polski wg poglądów rosyjskich

Niestety, po zapoznaniu się z tym artykułem można odnieść wrażenie, że autor niedokładnie czytał oryginał lub niewiele z niego zrozumiał, bowiem już samym tytułem wprowadził zamieszanie i niezrozumienie tez płk Korciagina. Dziwi szczególnie to, iż autor nie zauważył, że płk Korciagin nie przedstawia swoich poglądów a opisuje poglądy przedstawione przez Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, którego nazwa w artykule płk Korciagina występuje po polsku.