Radomscy Strzelcy i ObronaNarodowa.pl podpisali porozumienie o współpracy

11 grudnia 2013 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Oddział Radom podpisały porozumienie o współpracy.

W dniu 8 grudnia 2013 r. w czasie uroczystości 5-lecia istnienia Związku Strzeleckiego Oddział Radom przedstawiciel Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dr Paweł Makowiec przekazał Komendantowi ZSOR druż. ZS Piotrowi Sztuce porozumienie zawarte pomiędzy ON.pl a Stowarzyszeniem Przyjaciół Związku Strzeleckiego OR. Tym samym została sformalizowana współpraca trwająca pomiędzy obiema organizacjami już od dłuższego czasu. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i radomski oddział Związku Strzeleckiego organizowały wspólnie takie szkolenia jak Kurs Piechoty, Warsztaty Rozpoznawcze czy Kurs Działań Nieregularnych.

Porozumienie zawiera ponad dwanaście punktów określających takie obszary współpracy jak m.in:
– organizowanie szkoleń w zakresie technik, metod oraz taktyki prowadzenia działań rozpoznawczych w różnych warunkach i środowiskach walki.
– organizowanie szkoleń w zakresie działań lekkiej piechoty prowadzonych w specyficznych środowiskach walki, w tym w terenie leśnym, górzystym, w terenie zurbanizowanym MOUT (MilitaryOperation on UrbanizedTerrain) oraz CQB (Close Quarter Battle);
– organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie funkcjonowania platform rozpoznawczych załogowych i bezzałogowych UAV (UnmannedAerialVehicle);
– organizowanie szkoleń dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii rozpoznania IMINT, z uwzględnieniem rozpoznania satelitarnego oraz załogowych i bezzałogowych systemów rozpoznania powietrznego, zgodnie z Interoperacyjną Architekturą Przetwarzania Danych Rozpoznawczych NIIA (NATO Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Interoperability Architecture).

W myśl art. 18 Statutu ON.PL, Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Oddział Radom weszło do Komitetu Wspierającego Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Może także brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia. W ten sposób naszej organizacji przybył pierwszy członek wspierający, a radomski oddział Związku Strzeleckiego uzyskał wsparcie merytoryczne w procesie szkolenia. Na uroczystości przekazano również list gratulacyjny Burmistrza Dzielnicy Ursynów p. Piotra Guziała, w którym dziękował strzelcom ze Związku Strzeleckiego Oddział Radom za udział w Ursynowskim Dniu Cichociemnych w maju 2013 r.