Plan szkoleń ObronaNarodowa.pl 2014

4 stycznia 2014 Kordek

Publikujemy plan przedsięwzięć szkoleniowych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, które odbędą się w roku 2014. Zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Aktualna lista przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych, współorganizowanych oraz polecanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl w roku 2014:

1. Szkoła Niższych Dowódców: 8-9 lutego 2014 m. Łódź
2. Warsztaty Rozpoznawcze Orłowińskie 2013: 21 – 23 lutego 2014
3. Kursy Piechoty – 22-23 marca 2014, listopad 2014
4. Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – Wodzisław Śląski 8-9 marca 2014
5. Kurs Działań Rozpoznawczych Ełk, kwiecień/wrzesień 2014
6. Warsztaty Ratownictwa Pola Walki „STAZA 14″ maj – czerwiec 2014.
7. Ćwiczenie Obrońca 2014 – Międzyrzecz Maj/Czerwiec 2014
8. Warsztaty Wspinaczkowe Rzędkowice (Jura) maj 2014
9. Kurs Walki w Mieście maj/czerwiec 2014
10. Egzamin weryfikacyjny GSR Ełk, lipiec 2014
11. Kurs Unitarny „”CIECHANOWIEC 2014” lipiec 2014 r. Ciechanowiec:
12. Weekend Zwiadowców Wędrzyn, sierpień 2014
13. Kurs Działań Nieregularnych, sierpień 2014
14. Warsztaty Wspinaczkowe Rzędkowice (Jura) sierpień 2014
15. Ćwiczenia zgrywające przed ćwiczeniem kompanii -wrzesień 2014
16. Kompania w terenie zurbanizowanym październik 2014
17. Warsztaty Działań Nieregularnych Ełk, październik 2014
18. Walny Zjazd Członków ON.PL, listopad 2014
19. Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – Mrozy 27-28 grudnia 2014

Planowane konferencje naukowe:
1) „Wykorzystanie doświadczeń AK podczas akcji „Burza” w planowaniu działań nieregularnych OT”.
2) „Społeczne organizacje proobronne podstawą tworzenia i działania Obrony Terytorialnej”.