Lubuska ON: Rok 2013 w 1 Lubuskim Plutonie Obrony Terytorialnej

10 stycznia 2014 Kordek

1 Lubuski Pluton Obrony Terytorialnej został powołany do życia w czerwcu ubiegłego roku. Członkowie 1LPOT, to w dużej mierze aktywni żołnierze, rezerwiści oraz żołnierze NSR, a także pasjonaci wojska i działań na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu i poszanowania Sił Zbrojnych. Zapraszamy do zapoznania się z relacją Dowódcy 1LPOT kol. Jacka „Recona” Klimanka, który podsumowuje miniony rok w swoim plutonie.

W roku 2013 większość przedsięwzięć realizowana była w mieszanym zespole, składającym się w głównej mierze z członków SGO REC. oraz GGRS. Od czerwca, a więc od chwili powołania 1 Lubuskiego Plutonu Obrony Terytorialnej, szkolenia, treningi i inne projekty realizujemy jako 1LPOT. Oto przypomnienie niektórych większych przedsięwzięć zrealizowanych w ubiegłym roku.

Styczeń 2013
Wsparcie szkolenia zorganizowanego w „Dniu Podoficera”, prowadzonego na bazie 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich 17 WBZ.
W szkoleniu z tematyki zastosowania linii wyposażenia osobistego żołnierza wzięło udział dwóch członków SGO REC., którzy przeprowadzili wykład wraz z demonstracją każdej z linii wyposażenia oraz omówili zasadność ich stosowania.

Luty 2013
Udział w szkoleniu integrującym dla podoficerów batalionów zmotoryzowanych 17WBZ.
Tematyką dwudniowego szkolenia praktycznego , prowadzonego w terenie, były techniki przetrwania w oderwaniu od sił własnych. Z ramienia SGO REC. udział wzięły w nim w charakterze instruktorów cztery osoby.

Marzec 2013
Szkolenie taktyczno – medyczne „Red Fight”. Organizatorem szkolenia było SGO REC., zaś uczestnikami członkowie formalnych i nieformalnych organizacji i grup proobronnych. Szkolenie wsparła 17WBZ, na terenie obiektu której zostało ono przeprowadzone, przy udziale medyków z Grupy Zabezpieczenia Medycznego. Uczestnicy uczyli się praktyki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach taktycznych, reagowania pod ogniem przeciwnika oraz wezwania i przyjęcia MEDEVAC.

Czerwiec 2013
Zawody w strzelaniu sytuacyjnym Airsoft Shoting Competition.
Otwarte zawody w strzelectwie airsoftowym przygotowane i przeprowadzone przez SGO REC. Przedsięwzięcie wsparte przez Zarząd Powiatowy LOK w Międzyrzeczu oraz firmę Gunfire. Uczestnicy mieli do pokonania tor przeszkód w trakcie, którego musieli wykonywać strzelania na celność z replik osobistych oraz wykonać strzelanie na celność i skupienie z repliki karabinu wyborowego.

Udział delegacji SGO REC. w święcie 17 WBZ. W części oficjalnej SGO REC. wystąpiło jako delegacja natomiast w części pokazowej zorganizowanej dla mieszkańców Międzyrzecza wraz z grupą żołnierzy z kompanii rozpoznawczej stworzyliśmy statyczny pokaz wyposażenia, uzbrojenia oraz umundurowania.

Odpowiadając na propozycję stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl, w porozumieniu z dowódcą formacji SGO, oddział SGO REC. podjął się połączenia dwóch inicjatyw i stał się jednocześnie drugą drużyną w 1 Lubuskim Plutonie Obrony Terytorialnej. Dowodzenie plutonem objął dowódca SGO REC. W planach dalszego działania taka fuzja powinna przynieść korzyści dla obu podmiotów zarówno pod kątem szkoleniowym, jak i logistycznym.

Sierpień 2013
Ogólnopolskie warsztaty taktyczne „Weekend Zwiadowców IV”.
Kolejna edycja dorocznych warsztatów taktycznych. Tym razem w całości przygotowanych i przeprowadzonych na obiektach szkoleniowych 17WBZ, a także przy instruktorskim wsparciu jednostki. Po raz pierwszy kursanci mieli okazję nauki praktycznych czynności związanych z budową podstawowego uzbrojenia strzeleckiego.

Wrzesień 2013
Na zaproszenie 17WBZ członkowie 1LPOT wzięli udział w dwudniowej części szkolenia dla żołnierzy NSR, wsparcia instruktorskiego udzieliła również Jednostka Strzelecka 4046 im. 1 Samodzielnej Kompanii Commando. W trakcie szkolenia zaprezentowano inne metody szkoleniowe niestosowane, na co dzień w wojsku. Kadra kompanii wcielającej NSR wysoko oceniła nasze umiejętności szkoleniowe i dydaktyczne natomiast kursanci „inne mentalnie” podejście do szkolenia. Dodatkowym elementem było przeprowadzenie wewnętrznego taktycznego szkolenia nocnego dla 1LPOT oraz JS 4046 na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym „Nowy Mur”.

Październik 2013
Na zaproszenie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Sił Specjalnych „Grupa Raptor” 1LPOT wziął udział w trzydobowym epizodzie szkoleniowym w trakcie kursu dla dowódców drużyn rozpoznawczych PATROL.
Działając na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego mieliśmy okazję wystąpić, jako przeciwnik dla szkolących się zwiadowców oraz maksymalnie utrudnić wykonywanie przez nich zadań. Dodatkowym bonusem była możliwość zbierania doświadczenia przy współdziałaniu z byłymi operatorami JWK oraz nawiązanie kontaktów z Grupą Raptor. Uczestnicy kursu zapewne do dzisiaj pamiętają swojego przeciwnika. (link do materiału filmowego )

Listopad 2013
Na zaproszenie władz gminy Międzyrzecz 1LPOT wziął udział w oficjalnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Mieliśmy okazję pokazać się mieszkańcom miasta wystawiając wartę honorową przy pomniku 1000-lecia Państwa Polskiego oraz poczet honorowy składając wiązankę kwiatów.

Podsumowanie
Rok 2013 był dla 1LPOT czasem intensywnych zmian oraz prac nad modyfikacją struktury oddziału.
Przedsięwzięcia, w których braliśmy udział – zarówno jako uczestnicy, jak i instruktorzy – pozwoliły określić dowódcy oddziału cel na kolejny rok. Zamierzamy wprowadzić kwartalny plan szkolenia, który będziemy realizować jako 1LPOT. Warto dodać, że został on już opracowany. Wiązać się to będzie niestety ze zmniejszeniem aktywności względem udziału w przedsięwzięciach zewnętrznych. Mimo to podejmiemy starania, by zapewnić udział naszych przedstawicieli w zewnętrznych przedsięwzięciach organizowanych przez SGO oraz Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl. Dwa największe projekty, w które się zaangażujemy szczególnie w roku 2014, to kontynuacja Weekendu Zwiadowców oraz ogólnopolskiego ćwiczenia koncepcyjnego Obrony Terytorialnej, pod roboczą nazwą Obrońca 2014. Już teraz jesteśmy w stanie ocenić, że drugi projekt spośród wymienionych będzie wymagał szczególnego zaangażowania i wysiłku, ponieważ w ramach ćwiczenia zaplanowano współpracę z cywilnymi komórkami zarządzania kryzysowego oraz partnerami wojskowymi. Tym razem, oprócz 17WBZ, wsparcia udzieli również JWK. Zaś w listopadzie 2014 przeprowadzone zostanie prawdopodobnie zgrywanie 1LPOT.

Jacek „Recon” Klimanek