Szkoła Niższych Dowódców „SONDA” 2014

16 stycznia 2014 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl wraz z JS 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW i SJS „Strzelec” zaprasza w dniach 8-9 lutego 2014 na szkolenie w ramach Szkoły Niższych Dowódców „SONDA”.

INFORMACJA NA TEMAT SZKOŁY NIŻSZYCH DOWÓDCÓW „SONDA” ŁÓDŹ 2014

Termin: 8-9.02.2014 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.00 8 lutego 2014
Zakończenie: godz. 13.00 9 lutego 2014
Miejsce: XVIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Perla 11 94-203 Łódź

Kierownik ćwiczenia: Grzegorz Matyasik, e-mail:g.matyasik@obronanarodowa.pl tel. 600 43 80 20
Organizator: ObronaNarodowa.pl we współpracy z JS 4008 Łódź ZS „Strzelec” OSW oraz SJS Strzelec.

Ilość miejsc: 25
Koszt: 40 zł.

Organizator zapewnia:
– bazę noclegową wraz z salą do przeprowadzenia wykładów teoretycznych i prezentacji (obiekt szkolny z węzłem sanitarnym),
– środki pozoracji,
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (płyta CD/lub materiały na pendrive) dla każdej jednostki po zakończeniu kursu.

Cel: Przeszkolenie kadry dowódczej organizacji proobronnych w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych/ w organizacji proobronnej oraz w zakresie dowodzenia pododdziałem w walce.

Kurs dedykowany jest dla osób funkcyjnych – dowódców drużyn, dowódców plutonów z organizacji proobronnych – którzy będą brali udział w ćwiczeniu „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym” oraz dla osób które pełnią funkcję dowódców drużyn (plutonu) w organizacjach proobronnych lub do pełnienia tej funkcji są przeznaczeni.

Warunkiem pozytywnego zakwalifikowania do Kursu jest ukończone szkolenie podstawowe (unitarne) i ukończony Kurs Piechoty, mile widziany zaliczony KWM.
Uwaga: szkolenie tylko dla osób pełnoletnich.

Zgłoszenia do dnia 26.01.2014 r. przyjmuje organizator na adres: cwiczenie@obronanarodowa.pl

W zgłoszeniu proszę podać kolejności:
1. imię nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. organizację/nazwę grupy/oddziału/ Jednostki
4. datę i miejsce ukończenia szkolenia podstawowego (unitarnego) i Kursu Piechoty i KWM

Po otrzymaniu informacji zwrotnej z pozytywną weryfikacją (w formie maila) prosimy o wpłatę kosztu ćwiczenia na konto:

STOWARZYSZENIE JEDNOSTKA STRZELECKA 4008 ŁÓDŹ
ul. ŹRÓDŁOWA 52 91-735 ŁÓDŹ
87 2030 0045 1110 0000 0273 4230

W przypadku wycofania się po terminie 26.01.2014 wpłata nie będzie zwracana.

Materiały teoretyczne niezbędne do „SONDA” będą przesłane pocztą elektroniczną do uczestników pozytywnie zakwalifikowanych do Kursu. Kursanci przed kursem będą musieli wykonać plany pracy, przesłać do sprawdzenia do dnia 3 lutego 2014, następnie przywieźć je ze sobą na kurs.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Dzień pierwszy – cześć teoretyczna i szkoleniowa. Dzień drugi – cześć praktyczna.

PRZEBIEG SZKOLENIA
W pierwszy dzień szkolenia odbędą się wykłady teoretyczne obejmujące min. zagadnienia związane z następującymi zagadnieniami:
1. Proces dowodzenia – wykonanie zarządzenia przygotowawczego, szkicu, rozkazu bojowego, zarządzenia bojowego.
2. Metodyka prowadzenia zajęć -zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć taktycznych.
3. Orientowanie topograficzne i zasady nawigacji podczas dowodzenia.
4. Zasady prowadzenie łączności podczas dowodzenia.
5. Zabezpieczenie bojowe w procesie dowodzenia.

Dzień drugi to zajęcia na poligonie w formie realizacji zadań aplikacyjnych.

WYPOSAŻNIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA
Na czas Ćwiczenia uczestnicy powinni mieć ze sobą:
– ubiór polowy (mundur polowy w maskowaniu leśnym) wraz z butami taktycznymi chroniącymi kostkę,
– hełm, kamizelkę oporządzeniową i atrapę broni długiej,
– zasobnik (plecak zielony, lub w kamuflażu),
– śpiwór i karimatę,
– menażkę, pojemniki na wodę umożliwiające zabranie 3 litrów płynów w teren, niezbędnik,
– przybory toaletowe, przybory do czyszczenia obuwia, igłę i nici,
– prowiant suchy według osobistych potrzeb na 2 dni,
– przybory do pisania i rysowania,
– łopatkę piechoty,
– dodatkowe wyposażenie taktyczne według indywidualnego uznania,
– okulary ochronne/gogle – obowiązkowo
– ochronniki słuchu
– ubezpieczenie indywidualne NW