Warsztaty rozpoznawcze „Jeleniowskie 2014”

25 stycznia 2014 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zaprasza na Warsztaty rozpoznawcze „Jeleniowskie 2014”, które odbędą się w dn. 21-23 lutego br. w Paśmie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich.

Jak zapewnia członek Zarządu ObronaNarodowa.pl st. chor. ZS Marek Mroszczyk, rozkazy dla patroli przygotowuje osoba niezaangażowana bezpośrednio w ćwiczenie. – Nigdy nie wiesz czy ktoś za Tobą nie idzie, nigdy nie wiesz czy na drodze którą idziesz nie czeka zasadzka – dodaje. Jednocześnie zaprasza wszystkich, którzy chcą sprawdzić siebie i swój sprzęt w niełatwych warunkach.

Poniżej zamieszczamy informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych szkoleniem.

Miejsce: Pasmo Jeleniowskie Gór Świętokrzyskich
Data: 21-23 lutego 2014.
Limit miejsc: 36 uczestników.

Organizatorzy: Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl, Związek Strzelecki Oddział Radom (ZSOR), Stowarzyszenie Przyjaciół ZSOR w Radomiu.

Kierownik szkolenia: druż. ZS Piotr Sztuka (ZSOR)
Z-ca kierownika szkolenia: mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec (ON.pl)

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
Atrapa broni długiej;
Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
Śpiwór/karimata;
Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: p.makowiec@obronanarodowa.pl do dnia 7 lutego 2014 r.

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie OC szkolenia.
Mapy terenu.
Środki pozoracji.

Plan warsztatów w działaniach rozpoznawczych Jeleniowskie 2014

21 lutego 2014 r.
Zbiórka 10.00 (miejsce zbiórki po otrzymaniu zgłoszenia)
Organizacja pododdziałów, czynności administracyjne.
Zgrywanie pododdziałów (procedury operacyjne).
Wyjście pododdziałów do rejonów wyjściowych.

22 lutego 2014 r.
Działania taktyczne patroli rozpoznawczych (wg zadań).
W zadaniach występować będą następujące elementy działań rozpoznawczych:
Organizacja i praca na posterunku obserwacyjnym (PO);
Rozpoznanie obiektu;
Rozpoznanie rejonu/pasa terenu;
Zasadzka drużyny;
Baza pasywna.

23 lutego 2014 r.
Podsumowanie i zakończenie szkolenia (około 12.00).